Tankarnas trädgård i Växjö

Nästa samtal i Tankarnas trädgård

24/11

Hur lever jag det goda livet? 


Detta är en av de stora frågorna och åtskilliga svar har getts sedan antikens dagar.

Stoikerna har svarat på denna fråga utifrån samhällspositioner så skillda som de kan bli. 

Utblottade, föredetta slavar och kejsare har alla haft liknande svar,
där den praktiska stoicimen har varit grunden.

Har dessa svar något att ge oss idag, eller är detta bara daterad kunskap och historia?

Kom och filosofera med oss!


Söndag den 24 november kl 15-17

Hofs Lifs, Kungsgatan 31, Växjö


 

Välkommen att ta plats!

____________

På vårt samtal den 2 december om vad som bör göras för att förhindra en katastrofal klimatförändring var vi eniga om vikten att som medborgare agera och sätta press på politikerna. Så ta med släkt, vänner och bekanta till...


Manifestation:Allt för klimatet


Varje fredag kl 15.00-16.00 utanför kommunhuset, Växjö


_____________________

Viktigt meddelande:

Tankarnas trädgård behöver näring!


Till våra medlemmar, besökare och följare på nätet.


Vi behöver dina idéer, din medverkan och ditt engagemang. Vi behöver bli fler!


Tankarnas trädgård bygger på idén om att det behövs ”forum där vanliga människor i sann folkbildningsanda kan träffas och odla sitt tänkande och handlingskraft”.  I Tankarnas trädgård samtalar vi om vad man ”kan göra för att bidra till ett solidariskt, fredligt och hållbart samhälle”. Här ”förs ideologiska, filosofiska och politiska samtal över generations-, organisations- och partigränser”. Tankarnas trädgård är inget självändamål. Den vill vara en arena för omställning till en ”annan och bättre värld” som ”är både nödvändig och möjlig”. (Citaten från vår programförklaring.)


Vårt mål är att trädgården ska bli allt frodigare för att till slut växa in i och över den monokultur som vi lever i idag. Ska vi lyckas med det behövs dock ny näring och fler trädgårdsmästare. Annars är risken att Tankarnas trädgård vissnar.


Alltså, kära medlemmar och sympatisörer:

Hjälp oss att få Tankarnas trädgård att blomstra och fröa av sig.

 

Delge oss dina idéer om hur vi kan utveckla verksamheten, så vi till slut verkligen blir en kraft som gör skillnad – som det numera heter. Hur kan vi utveckla mötesformerna? Vilka ämnen ska vi ta upp? Vilka föreläsare vill vi lyssna till? Hur ska vi få hemsidan att myllra av tankar och idéer?


Anmäl ditt intresse att delta i en av de temagrupper/studiecirklar (”odlingsbäddar”) som vi tänker dra igång. Via mejl till mejl@tankarnastradgardvaxjo.se, eller på telefon/sms till mig (telefonnr nedan).


  • Tema Omställning. Vi fortsätter bland annat att fila på idén om Folklandet Värend, inte minst hur folklandets ekonomi ska kunna fungera. Tanken är också att vi börjar ta de kontakter som krävs för att komma framåt mot ett förverkligande av idén.


  • Tema Världen. Vi studerar, diskuterar och försöker förstå vad som händer runt om i världen, hur den globala oordningen långsamt håller på att förändras, och hur Sverige som land och vi som enskilda medborgare kan och bör förhålla oss till det som sker. En tanke är att gruppen träffas en gång i månaden, men gruppen själv får bestämma.


Till sist: Bli medlem/betala årsavgiften för 2018 (om du inte redan gjort det). Medlemsavgiften är 100 kr/år, betalas via plusgiro 763157-5 eller Swish 123 114 97 64. Glöm inte att skriva ditt namn


Låt inte dina tankar formas i en tankesmedja.

Odla dem själv i Tankarnas trädgård.


Med vänlig hälsning

Pål Karlsson, ordförande

mejl: mejl@tankarnastradgardvaxjo.se

tfn: 079 337 16 37


________________________Välkomna till
Tankarnas trädgårds

omställningsverkstad


  • Hur ser det ekologiska och solidariska samhälle ut där vi alla lever gott och inom gränserna för vad planeten tål?
  • Hur kommer vi dit?
  • Vad gör vi konkret?


Hur gör vi Värend klimatsmart och gott att leva i – för alla?


För ett par år sedan hade Tankarnas trädgård en studiecirkel där vi diskuterade detta. Cirkeln resulterade bland annat i ett första utkast till omställningsplan och en idé om det vi kallade Folklandet Värend. Nu går vi vidare. Vi gör färdigt planen, gör den känd bland allmän-heten och politikerna, och börjar bygga på allvar. Byggstenarna finns till stor del redan med Macken, Ekobacken, REKO-ringen, ekologiska odlare, föreningar och grupper och mycket mer.


Vi träffas första gången

Onsdag 16 oktober, kl 18.30

IOGT-NTO, Vattentorget, Växjö - Viktoriasalen

Då bestämmer vi hur ofta och i vilka former vi fortsätter.
Men minst en gång per månad tänker vi oss.


Vill du vara med men kan inte just den dagen så anmäl dig till mejl@tankarnastradgardvaxjo.se


Folklandet Värend

Värend är ett av de små medeltida folkländerna i det som blev
Småland. Med inspiration från bl.a. den tidiga kooperativa folkrörelsen har vi börjat skissa på ett nytt, modernt och hållbart folkland av “omställningsmedborgare”. Folklandet driver butiker, verkstäder, odlingar, fabriker, transporttjänster, bostäder, bank, e-tidning, m.m.


Ingen jobbar mer än 25-30 tim/vecka och alla får plats. Folklandet styrs demokratiskt via Folktinget. Kultur och folkbildning är viktiga
medel i folklandsbygget.

Kom med och skissa vidare på denna idé.
Och kanske börja förverkliga den.


Efterlysning:

Dina åsikter och funderingar


Håll samtalet levande


I Tankarnas trädgård förs ideologiska, filosofiska och politiska samtal över generations, organisations och partigränser. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Tillsammans söker vi svaren, breddar vår kunskap och vårt medvetande och förändrar världen.

(ur vår programförklaring)Vi vill ha samtal inte bara på våra träffar, utän även på vår hemsida.


Här ger vi plats för dina tankar. Här kan du pröva dem, odla dem. Det som skrivs här är skribentens egna funderingar och åsikter. Vare sig du som läser håller med, vill lägga till något eller säga emot så är du hjärtligt välkommen. Skicka in din text - och/eller bilder - till mejl@tankarnastradgardvaxjo.se.


I Tankarna trädgård är det samtal vi vill föra. Samtal som leder framåt. Därför håller vi en saklig och hövlig ton. Inlägg som innehåller personangrepp och invektiv kommer inte att publiceras.
_____________