Senaste nytt

Kallelse till

Årsmöte i Tankarnas trädgård

 

Söndag 11 mars kl 15.00

Plats: IOGT, Vattentorget, Växjö. Sal Värend

 

Årsmötet är öppet för alla intresserade, men bara medlemmar har förstås rösträtt.

Så bli gärna medlem. Se högst upp t.h. på hemsidan.

Spännande om Palestina!

 

Torsdag 1 februari kl 18 visas en film om den teaterverksamhet som finns i Jenin i Palestina. Kronobergsgatan 12, NBV-lokalen.

 

Palestinafrågan är viktig, än mer nu efter USAs erkännande av Jerusalem som enbart Israels huvudstad.

Klicka på affischen här bredvid - och sprid den gärna!

Öppet brev till Växjö kommun och till Kultur- och fritidsnämnden i Växjö kommun

 

Det fria ordet måste värnas i Det fria ordets hus

 

Tankarnas trädgård Växjö är en förening som anordnar ideologiska, filosofiska och politiska samtal över generations, organisations och partigränser. Vi ser öppenhet och utbyte av olika åsikter som grundläggande för ett bra samtal. I de flesta fall har vi hållit våra arrangemang i Det fria ordets hus. Det har passat vår verksamhet och vår grundidé om det fria åsiktsutbytet utmärkt. Vi vill därför med kraft protestera mot att kommunen förbjudit en viss åsiktsriktning, den som Kommunistiska partiet företräder, att få hålla ett möte i Det fria ordets hus om en kommande bok om ryska revolutionen och utvecklingen i Sovjetunionen/Ryssland de hundra år som gått sedan dess.

 

Ett kommunalt Det fria ordets hus måste värna den fria åsiktsbildningen. Då måste alla slags åsikter och ideologier få förekomma, så länge dessa inte är straffbara enligt lag. Detta måste bli tydligt i den nya policy som nu ska utarbetas. Annars är inte Det fria ordets hus en öppen, demokratisk arena. Då lever det inte upp till sitt namn.

 

 

Antaget på medlemsmöte i Tankarnas trädgård 2017-12-04

 

Pål Karlsson, ordf

 

Efterlysning:

Dina åsikter och funderingar

 

Håll samtalet levande

 

I Tankarnas trädgård förs ideologiska, filosofiska och politiska samtal över generations, organisations och partigränser. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Tillsammans söker vi svaren, breddar vår kunskap och vårt medvetande och förändrar världen.

(ur vår programförklaring)

 

 

Vi vill ha samtal inte bara på våra träffar, utän även på vår hemsida.

 

Här ger vi plats för dina tankar. Här kan du pröva dem, odla dem. Det som skrivs här är skribentens egna funderingar och åsikter. Vare sig du som läser håller med, vill lägga till något eller säga emot så är du hjärtligt välkommen. Skicka in din text - och/eller bilder - till mejl@tankarnastradgardvaxjo.se.

 

I Tankarna trädgård är det samtal vi vill föra. Samtal som leder framåt. Därför håller vi en saklig och hövlig ton. Inlägg som innehåller personangrepp och invektiv kommer inte att publiceras.

 

Välkommen att ta plats!

 

_____________