Tankarnas trädgård i Växjö

Välkommen till nätverksträff för Moder Jords/naturens

rättigheter samt knytisfika


Earth Week gav inspiration och nu bjuder vi in dig (organisation/företag/nätverk) för att hitta samverkan och kraft tillsammans över organisationsgränserna. Vi tror alla kan

bidra med goda idéer samt bidrag till gemensamt knytisfika, vi bjuder på liten överraskning. Inbjudan får spridas vidare.

Mål se om vi kan hitta gemensamma projekt/ämnen att jobba vidare med i mindre

grupper för starkare och snabbare förändring för hållbar framtid.

Målgrupp du som kan hålla med om att

Vi är alla en del av och beroende av moder jord/naturen.

Vi står för mänskliga rättigheter.

Vi är medvetna om vikten av skyndsamma kollektiva åtgärder för att omvandla strukturer och system som orsakar klimatförändringar och andra hot mot moder jord.

Vi vill vara en del i den processen: lokalt, nationellt och/eller globalt.

Vi vill agera och ha förändring NU! Hur svårt kan det vara?

Vi gör’t – tillsammans!


utdrag ur en deklaration som 30 000 delegater skrev under 2010 på Världens folks konferens om klimatförändring och Moder Jords/naturens rättigheter www.rightsofmotherearth.com


Tid: Torsdag den 16 april kl 18.00-20.30

Plats: Växjö konsthall


Anmälan: till mejl@kasplinaberggren. Tala om vad du tar med till fikat. Det som behövs är kaffe-te-mjölk-bröd-pålägg-grönt/frukt) Ta med egen mugg!


Inbjudare: Tankarnas trädgård/Kasplina Berggren, Växjö kommun/Sohie Kim-Hagdahl och Omställning Växjö/Jesaia LowejkoSöndag 29/3                                                                                                                             


Deklaration om moder jords rättigheter

Moder Jord är sårad och förnedrad. Stormen Gudrun var bara en västanfläkt mot vad vi kan vänta oss. Vi håller på att sätta vår civilisation på spel. Vi måste ställa om. Nu!  Men utsläppen av växthusgaser bara ökar. Från politiker och näringsliv är mantrat tillväxt, tillväxt, tillväxt, trots att vi i väst lever som om vi hade 3-4 jordklot till förfogande. För fem år sedan hölls en konferens i Bolivia. Mer än 30 000 delegater från över 100 länder antog en deklaration om Moder Jords rättigheter. Den hävdar att alla arter, ekosystem, naturliga gemenskaper och andra väsen har rätt till välbefinnande, och var en folkens reaktion på misslyckandet i FNs klimatmöte i Köpenhamn. Hur ser det samhälle ut där Moder Jord ler mot oss? Hur ställer vi om för att komma dit? Kan deklarationen användas i den kampen?  Pål Karlsson inleder.Kl 14-16 Lillestadsvägen 99, Slånbäret.


                                                                                Deklarationen på svenska


2015