Tankarnas trädgård i Växjö

Söndag 26/4                                                                                                                               2015


Det globala maktspelet

Samtal om en värld i kamp och förändring. Före 1990: Två supermakter i kallt krig. Därefter: En

supermakt kvar, strävande efter “full spectrum dominance”. Nu talar man om att en multipolär

värld håller på att växa fram, där BRICS-länderna spelar en huvudroll. Vad är det som händer i

världen? Är vi på väg mot ett nytt kallt krig? Är den ryska björnen ond? Eller är det USA som

inte accepterar att kliva ner som ensam herre på täppan? Vilken roll spelar världens

konflikthärdar i detta? Vad är orsak och vad är verkan i den spända konflikten mellan USA/EU

och Ryssland? Vad kan vi och Sverige göra? Pål Karlsson inleder.

I samarbete med Folket i bild/kulturfront och ABF.


Kl 14-16 Värendsalen, IOGT-NTO-huset, vid Vattentorget.