Tankarnas trädgård i Växjö

Söndag 22/2                                                                                                                                 2015


Omställningsrörelsen – vad är det? Hur kan vi jobba i Växjö med detta?

Tillsammans med lokala Omställningsgruppen och Studiefrämjandet i Växjö gör vi denna dag. Vi inleder med berättelse om rörelsens ursprung, dess spridning i världen och runt om i Sveriges kommuner. Transition network är den globala rörelsens nätverk, en del av detta är Omställningsnätverket. De driver www.omställning.net där Sveriges lokala aktörer registrerar sina grupper och sprider kunskap, inspiration och skapar en vid geografisk kontakt. Att ställa om samhället och individer till att leva hållbart är grunden. Detta kan innebära att arbeta med fysisk resursanvändning, matproduktion utan gifter, ledarskap som inte innebär hierarki, det innebär även en inre omställning för var individ samt i samhällsstrukturer och sociala mönster.


Kl 14 - 17 Studiefrämjandet, Residenshuset på Stortorget, ingång Kungsgatan 6 b.

*     *     *     *     *    *    *     *     *     *     *     *     *    *    *    *    *


32 personer kom! Det känns fint som bara den att det kommer många och att man med stor vilja delar sitt engagemang och tankar om omställning. Att det finns arbetspotential för att ställa om Växjö och Kronoberg, är det ingen tvekan om. Önskningar kom om kommunen som en aktiv understödjande funktion.

Klicka här så kommer du till lokala gruppen i Växjö.


Hjärtligt välkommen att gå med i gruppen genom att anmäla dig på sidan, hälsar folket i Växjös omställningsgrupp.


Det är på deras sida du kan hålla dig uppdaterad om träffar och aktiviteter som gruppen har.

Boktips som kom under dagen


  • Momo, kampen om tiden, Michael Ende, 1973. På svenska 1980, Berghs förlag.