Kollektivboende, varför och hur

Av vilka olika anledningar bildar man kollektiv? Har anledningarna skiftat över tid? Hur har kollektivrörelsen utvecklats? Hur ser det ut idag? Dick Urban Vestbro inleder samtalet. Han har forskat i ämnet, är aktiv inom riksföreningen Kollektivhus.nu som arbetar för att sprida information om gemenskapsboende till allmänheten och påverka beslutsfattare och bostadsbolag.

Kollektivboende, varför och hur?                                              7 dec