Arkiv

Intressat pod att lyssna på

 

Vi tipsar om sju mycket intressanta podcasts som tagits fram av forskningsprojektet Bortom BNP-tillväxt – Scenarier för ett hållbart samhällsbyggande, som undersöker vad som skulle kunna hända i det svenska samhället när tillväxt inte ses som ett självändamål, utan istället de kvaliteter samhället kan tänkas vilja uppnå. Inom forskningsprogrammet har fyra scenarier för en hållbar framtid i Sverige 2050 tagits fram: cirkulär ekonomi i välfärdsstaten, kollaborativ ekonomi, lokal självförsörjning och automatisering för livskvalitet. Alla innebär stora samhällsförändringar, och alla presenteras av forskningsprogrammets forskare i podcasten Framtidsutsikter.

Heja påven!

 

I den amerikanska tidskriften Monthly Review’s decembernummer 2015 refererar och diskuterar Michael Löwy påvens encyklika från 24 maj 2015 On care for our common home. Påve Francis talar där om “cry of the earth” och “ cry of the poor” som icke åtskiljbara. Ekologiska katastrofer och klimatförändring är inte i huvudsak resultatet av individuell livsstil, utan snarare resultatet av rådande produktions- och konsumtions-modeller. Påven använder inte ordet kapitalism, men det är klart för honom att de dramatiska ekologiska problemen i vår tid är resultatet av “den nuvarande globaliserade ekonomins maskineri”, ett maskineri som utgör ett globalt system, “ett system av kommersiella relationer och ägande som är strukturellt perverst” (citerat av Löwy).

 

Påven inbjöd för övrigt Naomi Klein att tala på en konferens i Vaticanen i juni 2015.

 

Här en länk till encyklikan. Och här en länk till artikeln i Monthly Review.

 

/Pål

 

Viktig "alternativnyhet" apropå ett av ämnena på öppet Café i våren 2017

 

Ägna gärna en god stund till att se och lyssna på detta föredrag av professor Jan Öberg från Transnationella Stiftelsen för Freds- og Framtidsforskning, TFF.

I december 2016 vistades Öberg i Aleppo. Med denna sin unika erfarenhet från staden ifrågasätter han den gängse massmediarapporteringen, argumenterar för ett nytt sätt att se på konflikter på och ger förslag till den nödvändiga fredsprocessen. Vi får oss till livs en helt annan historia än den vi fått via gängse media.

 

Jan Öberg rapporterar:

– Jag kunde fritt tala med vem jag ville, och fotografera som jag ville. Jag gick omkring utan säkerhet, polis eller annat skydd. Många tackade mig för att jag var i Aleppo vid befrielsen.

– Förstörelsen av Aleppo är värre än jag någonsin trott – efter att ha sett Sarajevo, Mostar och Vukovar. Den stora förstörelsen är från gatustriderna – alla fasader förstörda.

– Ingen av dem många jag pratade med hade sett de Vita Hjälmarna. Däremot träffade jag frivilliga från Syriens Röda Halvmåne som var mycket professionella.

– De jag pratade med uttryckte sin glädje över frihet efter fyra års belägring och tackade för regeringens och ryssarnas insatser.

 

Föredraget hölls lördag den 25 februari

kl. 14-16, på Bagarmossens Folkets Hus i Stockholm. Arrangörer var Föreningen Syriensolidaritet, Folket i Bild Kulturfront - Stockholmsavdelningen, FiB-juristerna m.fl.

 

TFFs webplats: www.transnational.org