Senaste nytt

På vårt samtal i söndags om vad som bör göras för att förhindra en katastrofal klimatförändring var vi eniga om vikten att som medborgare agera och sätta press på politikerna. Redan på fredag har du första chansen.

 

Manifestation:Allt för klimatet

 

Fredag 7 december kl 15.00-18.00 utanför kommunhuset, Växjö

 

Läs mer här

_____________________

Vi tipsar om ett

 

Öppet seminarium på

Linnéuniversitetet med Carsten Jensen

 

Författaren Carsten Jensen som ska prata om sitt författarskap, samhällsutvecklingen i Danmark och Sverige, samt om kriget i Afghanistan.

 

Carsten Jensen är en dansk författare, journalist och samhällsdebattör. Han har bland annat skrivit de skönlitterära böckerna Vi, de drunknade och Den första stenen. Han är återkommande skribent i Dagens Nyheter.

 

Onsdag 5 december kl 13.15-15.00, K2043

 

Lite mer info på denna länk.

 

_____________________

Öppet brev till Växjö kommun och till Kultur- och fritidsnämnden i Växjö kommun

 

Det fria ordet måste värnas

i Det fria ordets hus

 

Tankarnas trädgård Växjö är en förening som anordnar ideologiska, filosofiska och politiska samtal över generations, organisations och partigränser. Vi ser öppenhet och utbyte av olika åsikter som grundläggande för ett bra samtal. I de flesta fall har vi hållit våra arrangemang i Det fria ordets hus. Det har passat vår verksamhet och vår grundidé om det fria åsiktsutbytet utmärkt. Vi vill därför med kraft protestera mot att kommunen förbjudit en viss åsiktsriktning, den som Kommunistiska partiet företräder, att få hålla ett möte i Det fria ordets hus om en kommande bok om ryska revolutionen och utvecklingen i Sovjetunionen/Ryssland de hundra år som gått sedan dess.

 

Ett kommunalt Det fria ordets hus måste värna den fria åsiktsbildningen. Då måste alla slags åsikter och ideologier få förekomma, så länge dessa inte är straffbara enligt lag. Detta måste bli tydligt i den nya policy som nu ska utarbetas. Annars är inte Det fria ordets hus en öppen, demokratisk arena. Då lever det inte upp till sitt namn.

 

 

Antaget på medlemsmöte i Tankarnas trädgård 2017-12-04

 

Pål Karlsson, ordf

 

____________________

Efterlysning:

Dina åsikter och funderingar

 

Håll samtalet levande

 

I Tankarnas trädgård förs ideologiska, filosofiska och politiska samtal över generations, organisations och partigränser. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Tillsammans söker vi svaren, breddar vår kunskap och vårt medvetande och förändrar världen.

(ur vår programförklaring)

 

 

Vi vill ha samtal inte bara på våra träffar, utän även på vår hemsida.

 

Här ger vi plats för dina tankar. Här kan du pröva dem, odla dem. Det som skrivs här är skribentens egna funderingar och åsikter. Vare sig du som läser håller med, vill lägga till något eller säga emot så är du hjärtligt välkommen. Skicka in din text - och/eller bilder - till mejl@tankarnastradgardvaxjo.se.

 

I Tankarna trädgård är det samtal vi vill föra. Samtal som leder framåt. Därför håller vi en saklig och hövlig ton. Inlägg som innehåller personangrepp och invektiv kommer inte att publiceras.

 

Välkommen att ta plats!

 

_____________

Viktigt meddelande:

Tankarnas trädgård behöver näring!

 

Till våra medlemmar, besökare och följare på nätet.

 

Vi behöver dina idéer, din medverkan och ditt engagemang. Vi behöver bli fler!

 

Tankarnas trädgård bygger på idén om att det behövs ”forum där vanliga människor i sann folkbildningsanda kan träffas och odla sitt tänkande och handlingskraft”. I Tankarnas trädgård samtalar vi om vad man ”kan göra för att bidra till ett solidariskt, fredligt och hållbart samhälle”. Här ”förs ideologiska, filosofiska och politiska samtal över generations-, organisations- och partigränser”. Tankarnas trädgård är inget självändamål. Den vill vara en arena för omställning till en ”annan och bättre värld” som ”är både nödvändig och möjlig”. (Citaten från vår programförklaring.)

 

Vårt mål är att trädgården ska bli allt frodigare för att till slut växa in i och över den monokultur som vi lever i idag. Ska vi lyckas med det behövs dock ny näring och fler trädgårdsmästare. Annars är risken att Tankarnas trädgård vissnar.

 

Alltså, kära medlemmar och sympatisörer:

Hjälp oss att få Tankarnas trädgård att blomstra och fröa av sig.

Delge oss dina idéer om hur vi kan utveckla verksamheten, så vi till slut verkligen blir en kraft som gör skillnad – som det numera heter. Hur kan vi utveckla mötesformerna? Vilka ämnen ska vi ta upp? Vilka föreläsare vill vi lyssna till? Hur ska vi få hemsidan att myllra av tankar och idéer?

 

Anmäl ditt intresse att delta i en av de temagrupper/studiecirklar (”odlingsbäddar”) som vi tänker dra igång. Via mejl till mejl@tankarnastradgardvaxjo.se, eller på telefon/sms till mig (telefonnr nedan).

 

  1. Tema Omställning. Vi fortsätter bland annat att fila på idén om Folklandet Värend, inte minst hur folklandets ekonomi ska kunna fungera. Tanken är också att vi börjar ta de kontakter som krävs för att komma framåt mot ett förverkligande av idén.

 

  1. Tema Världen. Vi studerar, diskuterar och försöker förstå vad som händer runt om i världen, hur den globala oordningen långsamt håller på att förändras, och hur Sverige som land och vi som enskilda medborgare kan och bör förhålla oss till det som sker. En tanke är att gruppen träffas en gång i månaden, men gruppen själv får bestämma.

 

  1. Bokcirkel: Johannes Anyurus bok De kommer att drunkna i sina mödrars tårar, med sikte på att eventuellt få hit honom till hösten.

 

 

Våren kommer i övrigt att gå lite på sparlåga. Vi kommer antagligen inte att ha något traditionellt söndagssamtal. Men vi hoppas alltså komma tillbaka till hösten - näringsberikade och med nya krafter.

 

Till sist: Bli medlem/betala årsavgiften för 2018 (om du inte redan gjort det). Medlemsavgiften är 100 kr/år, betalas via plusgiro 763157-5 eller Swish 123 114 97 64. Glöm inte att skriva ditt namn

 

Låt inte dina tankar formas i en tankesmedja.

Odla dem själv i Tankarnas trädgård.

 

Med vänlig hälsning

Pål Karlsson, ordförande

mejl: mejl@tankarnastradgardvaxjo.se

tfn: 079 337 16 37

 

________________________