Våren 2019

Klimathotet –  hur förhåller vi oss till det?

 

Söndag 3 mars kl. 15.00 i Fria Ordets Hus, Kungsgatan 29 C, Växjö

 

Enligt vetenskapen har våra utsläpp av i synnerhet koldioxid medfört en uppvärmning av planeten. Detta medför störningar i klimatet: smältande glaciärer, extrema temperaturer, översvämningar m.m. Fortsätter vi som förut kommer det bli omöjligt att leva i vissa delar av världen. Vi måste alltså radikalt ändra vårt levnadssätt för att få ner utsläppen.

 

Särskilt i två avseenden måste vi ändra konsumtionen. Vi måste radikalt minska köttkonsumtionen. Flygresandet måste minska. Detta ska vi diskutera. Även andra konsumtionsmönster kan diskuteras.

Vad gör var och en av oss?

 

Vad kan vi kräva lokalt, regionalt, nationellt och internationellt? Exempel: köttfria dagar i skolor. Skatteväxling. Återinförande av nattåg som kan ersätta flyg. Samordning av Europas tåg. Restriktioner för interkontinentala flygresor. Bilresor.

 

_________________

 

Samtal om tillit - samt årsmöte

 

Söndag den 17 mars, kl 15-17

 

Tankarnas trädgård tar upp ett ämne av lite annan karaktär än vad vi brukar ha på dagordningen. Vi lyssnar på två filmade föreläsningar, sedan samtalar vi i vanlig ordning.

 

1. Tillit från cell till samhälle

När ska man lita på andra människor och vad innebär det?

Erik Blennberger är professor i etik och har länge använt ordet tillit i sin forskning. Här berättar han om hur folk känner och använder sig av begreppet.

 

2. Den svala svenska tilliten

Lars Trägårdh, professor i historia, berättar om Sverige, svenskar och tillit. Han presenterar lite av forskningen kring hur strukturer och tillit fungerar här. 

 

Tid: Söndagen den 17 mars, kl 15.00. Då står fikat framdukat.

Plats: Det fria ordets hus, Kungsgatan 29 C, Växjö

 

Efter samtalet har föreningen sitt årsmöte. Det är öppet för alla intresserade. Huvudpunkt blir hur vi kan utveckla vår verksamhet. Vi vill hemskt gärna höra vad ni som brukar delta på våra samtal tycker. Och - vi behöver bli fler "trädgårdsmästare". Vi har en längre tid försökt få till temagrupper som dels kan fördjupa sig i ett ämnesområde, dels hjälpa till med samtalsträffarna inom sitt område. De två ämnesområden vi prioriterar just nu är omställning till ett hållbart samhälle och vart är världen på väg.

 

____________