Dagens situation i ett historiskt och internationellt perspektiv. Varför används droger? Olika synsätt på droger och drogproblem. Alkohol utgör ett hinder för utveckling i många länder. Hur kan vi motverka drogernas skadeverkningar i samhället? Berth Andersson, lärare vid Linnéuniversitetet, håller ett inledande föredrag och medverkar i diskussionen.

Samarrangemang med lokalföreningen Visol av IOGT-NTO och NBV Sydost.