15 okt


Andlighet utan dogmer? Samtal och beslutsfattande utan debatt?


Om kväkarnas tro och praxis. Vännernas samfund (kväkarna) är ett 360-årigt religiöst världssamfund som med den tysta andakten i centrum, värnar om fred, enkelhet, jämlikhet, sanning och gemenskap. Mystik och samhällsförändring förenas utifrån ett andligt perspektiv. Tystnaden är central. Beslutsmetod och samtalsmetodik blandar tystnad och respektfullt lyssnande inåt och utåt. Samfundspedagog Julia Ryberg från svenska kväkarsamfundet, också verksam i Europa och Mellanöstern informerar. Under kvällen blir det också "samtal ur tystnaden' och tillfälle till tyst andakt/kontemplation.

Samarrangemang med Vännernas samfund (Kväkarna) i Sverige.