I modern tid har det inte funnits någon demokrati utan partier. Inom forskning om politik och demokrati är partier därför centrala. Forskare har identifierat några funktioner som partier bör ha i en fungerande demokrati. Genom sina olika funktioner ska partierna vara en länk mellan medborgarna och beslutsfattarna, en kanal mellan folket och makten. När någon av dessa funktioner inte fungerar eller förändras beskrivs detta ömsom som partiernas kris, ömsom som en demokratisk kris. Uttrycker partierna medborgarnas åsikter? Samlar partierna olika intressen i samhället? Fattar partierna de avgörande besluten i samhället? Vilka förändringar står den moderna partidemokratin inför? Finns det en kris och i så fall vilken? Om krisen är här; vilka möjligheter föder den?  Magnus Hagevi, statsvetare och forskare vid Linnéuniversitetet, inleder. Samarrangemang med Equmeniakyrkan Växjö.

Magnus Hagevi boktips:

Den svenska väljaren. red. M.Hagevi, 2011 Boréa Bokförlag.


Författare: Magnus Hagevi (red), Katarina Barrling Hermansson, Henrik Enroth, Mattias Gunnarsson, Jörgen Hermansson, Johanna Jormfeldt, Karl Loxbo, Amanda Nielsen, Otto Petersson, Ellinor Platzer, Per Strömblad.