Fred och säkerhet i dagens värld                                               2 nov

Sedan kalla krigets slut har förutsättningarna för fred och säkerhet ändrats radikalt. Någon genomgripande diskussion om följderna har inte förekommit och det militära försvaret har kvar sin övergripande roll. Hur borde det vara? Är militärt försvar meningsfullt i vår del av världen? Vilka slutsatser bör vi dra av det som hänt? Anna-Lisa Eneroth och Ingemar Haraldsson inleder med ifrågasättande av krigsmakten och förslag till alternativ.

Samarrangemang med IKFF och Futurum, Svenska Freds i Växjö och NBV Sydost.