Höstprogram 2015!


Välkommen att ta plats!


Samtalet är i fokus som vanligt.

Ofta ligger våra program på en söndag mellan 14-16. Men inte alltid - läs noga!


När ett program har varit gör vi en egen sida för just det programmet, klicka på titeln för programmet så kommer du till sidan. Vi lägger in reflektioner och länkar, samt annat gällande ämnet och som vi har fått in som tips. Minns att vi alla jobbar idéellt så hjälp oss med gärna med information att lägga in på programmens sidor. Det är inte alltid vi har tid och möjlighet att själva skriva refklektioner och annat. För bokcirkeln finns redan en egen sida och länk.


Ekologiskt fika för 40 kr! 

Söndagssamtal

Söndag 13/9


Flyktingfrågan - problem och tänkbara lösningar       


Vårt flyktingmottagande behöver granskas. Det kan göras på bättre sätt utan att ge avkall på solidariteten mot förföljda och lidande människor. Det är inte acceptabelt att de som flytt undan förföljelse och förtryck möter liknande förföljelse även i vårt land. Det tar ofta orimligt lång tid att få ett arbete för de som fått uppehållstillstånd. Invandrare kunde i större utsträckning bli en tillgång i stället för ett problem i samhället. Vi borde inte medverka till att tusentals flyende drunknar i Medelhavet. Vi kommer att diskutera konkreta förslag på förbättringar.

Ingemar Haraldsson inleder. Ett par flyktingar deltar och förhoppningsvis också en representant från kommunens flyktingsamordning.

Samarrangemang med Folket i Bild/Kulturfront och ABF


Kl 14-16 Värendssalen i IOGT-NTO-huset, Vattentorget.


__________________


Söndag 27/9


Fred i Europa - en förlegad utopi?


Under tre dagar i augusti samlades ett hundratal fredsvänner i Degerfors för att diskutera Fred i Europa – en förlegad utopi? Ämnen som föreläsarna tog upp rörde sig från återblick på upptakten till första världskriget via EU:s och NATO:s framväxt och utvidgning till ”den arabiska våren”, Jugoslavienkrigen och Ukrainakrisen, samt Sveriges och Finlands förhållande till NATO. Vart går Europa? Hur agerar EU-eliten i förhållande till stormakterna och till små och svaga länder inom och utom EU? Har ”The Grand Chessboard” någon betydelse i praktiken? AnnaLisa Eneroth inleder med att ta fram några av de synpunkter som kom fram i Degerfors. Samarrangemang med Folket i Bild/Kulturfront och ABF


Kl 14-16 Värendssalen i IOGT-NTO-huset, Vattentorget.


__________________

Söndag 4/10


I blå timmen berättar vi


I tider före oss, innan elektricitetens intåg, har människor varvat ner just innan mörkret faller. Denna stund när det blå ljuset lägger sig över nejderna. Vad kan återtaget av en återhämtningsstund per dag ge oss? Vi träffas i torpet Göljabro, 9 km söder om Växjö. Anna Olivia Andersson bodde här ensam i 45 år fram till sin död 95 år gammal.

I stugan, utan el och vatten, varvar vi ner till högläsning, berättelser och filosoferande. Har du egna berättelser, dikter ta med dig dem! Knytisfika denna gång, ta med mugg och dylikt. Samåkning vid behov från Växjö. Kontakta Kerstin 070-2943144


Kl 16-19, Torpet Göljabro i skogen söder om Teleborg, 9 km från Växjö centrum.

Hitta dit.


__________________


Söndag 18/10


Kunskap i skolan - inget nytt ämne

"Vi måste bryta helt med den nuvarande skolpolitiken, återerövra kunskapen och åter göra skolan till skola." Så lät det redan 1979 i ett upprop som publicerades i Dagens Nyheter. Det blev starten för kunskapsrörelsen som under några år stod i centrum för en intensiv debatt om skolan. Den varnade för vad som komma skulle. Vad ville kunskapsrörelsen? Varför blev den inte framgångsrik? Vad har den att lära oss idag?

Knut Lindelöf, en av initiativtagarna till uppropet och centralfigur i det som blev Föreningen för kunskap i skolan, inleder. Knut är f.d. mellanstadielärare och skolledare och har nyligen givit ut boken Kunskapsrörelsen ...larmet gick redan 1979. Samarrangemang med Folket i Bild/Kulturfront och ABF.


Kl 14-16 Värendssalen i IOGT-NTO-huset, Vattentorget.


__________________

Söndag 1/11


Bra filmer - finns de?

Filmkritiker är vi alla. Eller borde vara, tycker Hans Isaksson.  Han har i mer än 30 år troget skrivit om etermedia och film i varje nummer av Folket i Bild/Kulturfront. Hans' försvar för att hålla på är att det är dess budskap, d v s  vad den faktiskt säger om världen och samhället -  filmens innehåll, ideologi och politiska hållning  är för honom mest intressant. Den breda filmen, som ses av många, är därför för honom också mest intressant att skriva om.

De flesta av oss önskar ofta att filmer (liksom böcker) skall vara realistiska.  Men vad menas med realism? Berättas och gestaltas någon verklighet i dessa filmer? Har filmerna fel i det de säger? Nej, de har ofta inte ens fel.

Vad är således en "bra" film?  Ett entydigt svar lämnade SF:s VD redan för 75 år sedan:

- En bra film är en film som bär sina kostnader. Nu har hans bolag mer eller mindre monopol på biograferna.

Har vi ytterligare kriteria på en bra film? Sådana frågor kan förhoppningsvis diskuteras under  den diskussion som efter Hans Isakssons inledning äger rum på TT. Samarrangemang med Folket i Bild/Kulturfront och ABF.


Kl 14-16 Värendssalen i IOGT-NTO-huset, Vattentorget.


__________________ 


Cirklar

Vägen till hållbara Värend       


En snabb och genomgripande omställning av samhället och vårt sätt att leva är nödvändig om inte vår planet ska kollapsa. Samtidigt måste i solidaritetens namn alla folk ha rätt till en gott och tryggt liv. Vad kan vi göra här i vår del av världen för att bidra till en sådan omställning? Hur skulle ett samhälle se ut där vi både lever med hög livskvalitet och inom gränserna för vad planeten tål? Hur kommer vi dit? Hur bygger vi det nya ekologiska samhället där alla deltar, har betydelse och lever väl? I cirkeln söker vi svaren på de frågorna. Vi läser, undersöker och gör tillsammans en konkret omställningsplan för vår del av världen - det gamla smålandet Värend. På första träffen bestämmer vi mer i detalj vad vi ska göra och hur ofta vi ska träffas


Start: Tisdag 15/9, kl 18.30 

Lövsalen, Lövsalsgatan 5, Biskopshagen, söder om Söder.


Om du vill vara med i cirkeln men inte kan komma denna första gång anmäl dig till Pål Karlsson, pal.v.karlsson(at)gmail.com (det ska givetvis vara ett @ i stället för (at))


__________________


Vi läser Jag heter inte Miriam av Majgull Axelsson


Upptakt som i våras, går igenom läsordning och samtalar allmänt om Majgull Axelsson. Ta med dig dina tankar om Majgull Axelssons böcker, författarskap och gärning i samhället. Fika ordnar arbetsgruppen i TT den första gången, sedan pratar vi om hur vi vill ha det.


Start: Tisdag 22/9, Kl 19.00  Det fria ordets hus, Kungsgatan 29C.

Övrigar träffar: tisdagarna 13 okt. 3 nov. 24 nov. 15 dec, kl 19-21, också de på Det fria ordets hus

Bio

25 Oktober


Film: Papusza


Tillsammans med Folkets bio i Växjö visas filmen Papusza. Tankarnas Trädgård presenterar kort filmen innan visning.

Efteråt kan den som önskar samtala om filmen en trappa upp över en ekologisk fika. (40 kr)

Varmt välkommen!!


http://www.kulturhusetpalladium.se/program.html

http://www.njutafilms.com/papusza/Söndag 29/11


Värmestuga mot global uppvärmning

På första advent och skyltsöndagen är det också en internationell manifestationsdag inför FN:s klimattoppmöte i Paris (COP21). Verkligt radikala åtgärder krävs om inte den globala uppvärmningen ska gå överstyr. Vi måste sätt press på världens beslutsfattare. För detta slår Palladium upp sina portar. Vad finns det för lösningar? Vad kommer Växjös delegation till COP21 att säga? Kom in på en adventsfika och samtala vid borden, titta på film, lyssna på musik och skriv på The Earth Statement, de åtta punkter som 17 prominenta forskare och ekonomer, med svenske Johan Rockström i spetsen, anser måste uppnås i Paris.  Samarbete med Naturskyddsföreningen, Folkets Bio, Equmeniakyrkan, Växjö kommun, med flera.


Kl 14-18 Palladium, Storgatan 12.


__________________