Höstprogram 2016!


Välkommen att ta plats!


Samtalet är i fokus som vanligt.

Ofta ligger våra program på en söndag mellan 14-16. Men inte alltid - läs noga!


För det mesta håller vi i vår till i Det fria ordets hus på Kungsgatan 29 C. Men undantag finns.


Ekologiskt fika för 40 kr! 


Samtal

Söndag  25/9


Framtidens ekonomi


Hur ser framtidens ekonomi ut? Idag finns det oerhört rika människor och bottenlöst fattiga. Dagens ekonomiska system innebär att de rika lever på de fattigas arbete, jordens resurser töms och nedsmutsningen av miljön tilltar. Men det finns hopp. Här presenteras en framtidsvision, kallad Tidsfaktorekonomi, där det råder ekonomisk rättvisa och fred. Systemet kan införas redan idag.


Dagens problemen har sin grund i att det saknas en fast värdebas i ekonomin. I tidsfaktorekonomin är värdebasen den tid det tar att tillverka en vara eller utföra en tjänst. Då blir det ekonomiska systemet rättvist och begripligt för alla människor, inte bara ekonomer.


Ulf Sandström inleder samtalet.


kl 14.00-16.00

Det fria Ordets Hus, Kungsgatan 29 C, Växjö


Här kan du läsa mer om tidfaktorekonomi och tidsskatt.


__________________


Tisdag 9/11


Johan Ehrenberg på turné


Välkommen till en kväll med Johan Ehrenberg! Johan är under hösten ute på en rikstäckande resa i sin Tesla. Vi hoppas så många som möjligt vill komma för att både lyssna, lära och diskutera kring denna omställning vi nu ställs inför. Det som krävs av oss alla vad gäller energi, ekonomi, vad det är som tar sån tid och hur vi går vidare från där vi står nu. Frågor som är minst lika viktiga på lokal nivå som på nationell.


Kvällsföredraget ser på ett ungefär ut som följer:

  • 40 år som gått! Ja ETC fyller 40 år men vad hände under de här åren? Utifrån sin nya bok "Falska minnen"; tar Johan upp 4 grundförändringar som skapat problemen vi står inför.
  • Det onödiga klimathotet. Vad består det egentligen av och varför får det fortsätta och vad är medias berättelse egentligen?
  • ALLSÅNG!
  • Visst kan solen rädda världen och din stad, men hur?
  • Hur finansierar vi en omställning lokalt och ändrar politiken?


Efter mötet finns möjlighet att bilda egna studiecirklar och/eller arbetsgrupper i fyra delar.

  • Tidningsförening för en lokal ETC-tidning
  • Starta upp en lokal solcellspark
  • Börja växthusodla à la ETC Tomat
  • Bilda en grupp för integration och klimatsmarta hyreshus


Samarrangemang med Folket i Bild/Kulturfront och ABF


Kl 18.30-21.00

IOGT-NTO, Sigfridssalen, Vattentorget 1, Växjö


__________________


Söndag 19/11


Vilhelm Moberg och freden


Ulf Nilsson, aktiv i Mobergsällskapet, berättar utifrån några av Vilhelm Mobergs böcker. Därefter samtal om fredens möjligheter i dagens värld. Musik av Bergsbestigarna.

Samarangemang med KFA, FiB/K, IKFF, Svenska Freds, Nej till EU


Kl 13.00-15.00

Växjö stadsbibliotek, Tysta läsesalen, 2 vån


Samtidigt äger Kronobergs bokmässa rum på biblioteket. Där kommer bland andra Folket i Bild/Kulturfront ha ett bokbord tillsammans med Kronobergare för fred och alliansfrihet (KFA). Bokmässan pågår mellan kl 10 och 16.


__________________


Affisch för nedladdning och uppsättning

Söndag 4/12


Tjusarkungen och tryckfriheten


Erik Göthe, FiB-juristerna, berättar om när Gustav III inskränkte tryckfriheten men även om dagens debatt: är yttrande- och tryckfrihet en rätt för alla? Samtal om en 250-årig milstolpe i vår historia.  Samarrangemang  med Folket i Bild/Kulturfront och ABF


Kl 14.00-16.00

Det fria ordets hus, Kungsgatan 29 C, Växjö


__________________