Av vilka olika anledningar bildar man kollektiv? Har anledningarna skiftat över tid? Hur har kollektivrörelsen utvecklats? Hur ser det ut idag? Dick Urban Vestbro inleder samtalet. Han har forskat i ämnet, är aktiv inom riksföreningen Kollektivhus.nu som arbetar för att sprida information om gemenskapsboende till allmänheten och påverka beslutsfattare och bostadsbolag.