Sommarläger 2016!


Tankarnas trädgård  kommer att hålla sitt sommarläger i år den 10­-12 juni. Det är alltså förkortat en dag i förhållande till vad som tidigare meddelats. Kursgården Ananda Mandala i Höghultström utanför Åseda i Småland välkomnar oss. Gården ligger vackert belägen intill den gamla kvarndammen och omgiven av djupa skogar intill Höghults naturreservat. Titta gärna i på kursgårdens hemsida: http://yoga-meditation.se/ananda-mandala/kursgaarden/.


Läs mer...


Håll också utkik på Facebook.


Frågor: Kerstin 070-­2943144


__________________

Cirkel

Vägen till hållbara Värend       


Vi fortsätter cirkeln från i höstas om hur vi kan ställa om samhället och vårt sätt att leva här i vår del av Småland så att vår planet inte ska kollapsa. Hur bygger vi det nya ekologiska samhället där alla deltar, har betydelse och lever väl? Vi utvecklar vår första skiss till omställningsplan och diskuterar vad vi kan göra i praktiken här och nu.


Start: Torsdag 21/1, kl 18.30. Lövsalen, Lövsalsgatan 5, Biskopshagen, söder om Söder.


Om du vill vara med i cirkeln men inte kan komma denna första gång anmäl dig till Pål Karlsson, pal.v.karlsson(at)gmail.com (det ska givetvis vara ett @ i stället för (at))


__________________


Vårprogram 2016!

Onsdag 17/2


Samtal med biskop Fredrik       


Vad är det att vara biskop i ett stift med mångårig kyrkotradition och samtida samhällsutmaningar? Kultur, mission, teologi, gudstjänst, musik, skog, organisation, ekumenik m.m. – vad formar stiftets spets? Vari ligger de tre religionernas utmaning - judendom, kristendom och islam? Har klimatförändringen med evigheten att göra? Är vetenskap släkt med tro? Med nya generationer utan kyrkovana kan viktiga frågor ställas inför framtiden. Den viktigaste frågan kanske ändå är Vad är en människa? Men den första frågan vi ställer till biskop Fredrik Modéus är: Vem är du?

Fredrik Modéus har varit biskop i Växjö stift mindre än ett år. Välkommen att ta del i ett samtal som kan ta en oväntad riktning. I samarbete med Domkyrkan Växjö och Equmeniakyrkan Växjö.


kl. 19-21, Domkyrkocentrum i Sigfridsalen.


__________________


Söndag 28/2


Omställningsplan för Värend


Sverige måste minska sina klimatgasutsläpp med 80-90 % till år 2050. Hur ska det gå till? Går det att förena med “det goda livet”? I höstas hade Tankarnas trädgård en studiecirkel som diskuterade detta och som började skissa på en omställningsplan för vår del av världen - det gamla folklandet Värend. Några av cirkeldeltagarna redovisar vad man kommit fram till så här långt. Hur kan livet i det hållbara Värend vi förse ut? Vad gör  komma dit? Kan vi skapa en folkrörelse för omställning? Vad kan den i så fall lära sig av de gamla folkrörelserna? I samarbete med Folket i Bild/Kulturfront och ABF


Kl 14-16, Det fria ordets hus, Kungsgatan 29 C


__________________

Söndag 13/3


Mångfald i skogen - är det en rikedom vi behöver?


Vad är egentligen en skog? Vilka är skillnaderna mellan skog och granplantering? Sverige har ett rykte om sig att vara ett naturvänligt land och vårt lands yta består av ca 70% skogsmark.

Personer som vill marknadsföra vårt land talar gärna om att vi har många naturreservat men sällan om hur stor del av skogsmarken som är skyddad. Varför då?


Vi har idag 7 % skyddad skogsmark i hela landet, varav endast 3,8 % är produktiv skog. Naturvårdsbiologisk forskning säger att minst 20% av den svenska skogen måste skyddas för att det svenska skogsekosystemet och dess mångfald av arter ska kunna leva vidare i framtiden. I vårt land finns idag många arter med starkt minskande numerär, jämfört med vad de skulle haft i naturligt tillstånd.


Gör det någonting om vi skapar enfald i vår natur? Hur kommer våra liv att förändras med en minskad mångfald i naturen? Vad tycker du?


En av landets erkända skogskännare kommer: Rebecka LeMoine, biolog, arbetar vid Calluna AB i Östergötland med bla naturvärdesbedömningar. Hon har ett rejält engagemang för skog och natur och lägger även många ideella arbetstimmar på detta. Föredrag och samtal om skog. Per Darell biolog och Johan Marand artkunnig, båda skickliga på arter och inventering av skog, de kommer från Naturskyddsföreningen i Alvesta och håller workshop om mossor och lavar där du får uppleva förtjusande arter, se med lupp och titta i mikroskop.


I samarbete med Mångfaldsnätverket i Kronoberg, Naturskyddsföreningen i Växjö och Alvesta.


Kl 14-17, Fria ordets hus, Kungsgatan 29 c.__________________


Samtal


Välkommen att ta plats!


Samtalet är i fokus som vanligt.

Ofta ligger våra program på en söndag mellan 14-16. Men inte alltid - läs noga!


OBS! Vi har bytt "stamlokal". För det mesta håller vi i vår till i Det fria ordets hus på Kungsgatan 29 C. Men undantag finns.


Ekologiskt fika för 40 kr! 


Söndag 17/4


En ny värld föds


USA, skuldsatt över öronen, har misslyckats i Mellanöstern. Man har sått terrorism och flyktingkris, som drabbat också Europa. Ett Europa som mitt i eurokrisen även drabbas ekonomiskt av sin egen sanktionspolitik mot Ryssland. Ett Ryssland som till synes framgångsrikt trätt in på scenen i Mellanöstern, och ingått en strategisk allians med Kina. Ett Kina som nu är en ekonomisk supermakt och som planerar världshistoriens största infrastruktursatsning: Den nya sidenvägen. Vad händer egentligen i världen? Går Mellanöstern äntligen en ljusare framtid till mötes? Kommer USA att tillåta framväxten av en värld man inte har ensamt herravälde över? Kommer Europa att återknyta normala förbindelser med Ryssland och koppla upp sig mot den nya Sidenvägen? Kommer Kina återigen att bli Mittens rike? Om detta samtalar vi efter korta inledningar av Ulf Nilsson och Pål Karlsson. I samarbete med Folket i Bild/Kulturfront och ABF.


Kl 14-16, Det fria ordets hus, Kungsgatan 29 C.


__________________ 


Söndag 3/4


Vart strävar Ryssland


Vårt enorma östra grannland är tämligen okänt för många. I gängse media lyser nyanserna och de djupare analyserna med sin frånvaro. Den bild av dagens Ryssland vi får oss till livs är enkelspårig, för att inte säga tendentiös. Ryssland utmålas som hotfullt och expansionistiskt. Putin anklagas för att vara en ny Stalin som förföljer oliktänkande och fängslar journalister. I vad mån är detta sant? Finns det en annan tolkning? Hur ska vi förstå detta jätterike med sin turbulenta historia och rika kultur? Vad händer egentligen i dagens Ryssland? Vad vill Putin? Vilken roll spelar landet i världen?


Med utgångspunkt i rysk historia och kultur ger journalisten och rysslandskännaren Stefan Lindgren sin bild av vad dagens Ryssland står för. I samarbete med Folket i Bild/Kulturfront och ABF


Kl 14-16, Det fria ordets hus, Kungsgatan 29 C.


__________________

Söndag 8/5


Vart är vi på väg? Den demokratiska kapitalismens uppskjutna kris.


Årtiondena efter andra världskriget präglades av en välfärdskapitalism, men omkring 1970 inleddes en utveckling som ledde till en grundläggande omvandling av denna. Enligt den tyske ekonomen Wolfgang Streeck är dagens finansiella och fiskala kris kulmen på denna utveckling, vilken centralbanker och regeringar med olika medel försökt skjuta upp. Nu har vi nått vägs ände och landat i en nyliberal ordning, där de ekonomiska klyftorna vidgas för varje ny kris. Fler ekonomer, t ex Paul Krugman och Stefan de Vylder har också skrivit om de senaste kriserna och gett förslag till åtgärder för att hindra nya.  Låt oss diskutera vad man kan göra för att undvika nya kriser och skapa en hållbar ekonomi! AnnaLisa Eneroth inleder. I samarbete med Folket i Bild/Kulturfront och ABF.


Kl 14-16, Det fria ordets hus, Kungsgatan 29 C.


__________________