Tisdag 15 maj, kl 18.00, på ETC Bokcafé, Klostergatan 9, Växjö


Öppet Café

Om stadsbyggande och stadsplanering i Växjö


Det byggs mycket i Växjö nu. Bostäder i högt och lågt - men dyrt. Första spadtaget för ett nytt spektakulärt ”glashus” som ska hysa både en ny centralstation och ett nytt kommunhus tas nu i vår. Och en ny enorm trafikplats vid Fagrabäck som tar en del av naturreservatet Fyllerydsskogen i anspråk är på gång. Samtidigt finns en ambition om att minska biltrafiken till förmån för gång, cykel och kollektivtrafik.


Blir det en bra stad? Europas grönaste? Vad är det egentligen för stad vi vill ha?________________________


Torsdag 12 april, kl 18.00, på ETC Bokcafé, Klostergatan 9, Växjö


Öppet Café

Alla arbeten är viktiga. Eller?


Några vanligt förekommande tankar kring arbete:

Arbete befordrar hälsa och välstånd.

Alla som kan bör arbeta.

Arbete bör ”skapas” så att alla har sysselsättning.

Arbete ger förutsättningar för ett självständigt liv.


Vår planet sätter gränser:

Miljöpåverkan överstiger på flera områden vad ekosystemen tål.

Jordens naturresurser är ändliga. Ingen ny materia tillförs.

(Kommande generationer har också rätt till ett drägligt liv på vår planet.)

Går det att förena våra tankar kring arbete med ett hållbart liv på planeten?

Finns det närande och tärande arbeten?

Kan det vara så att många arbetar med sådant som inte borde bli gjort?

Kan det vara så att många inte får arbeta med sådant som borde bli gjort?

Behöver vi förändra vår syn på arbete och arbetsinnehåll?

Tankarnas Trädgård inbjuder till samtal om dessa frågor