Gör en enkel insats för fred och alliansfrihet

Föreningen Kronoberg för fred och alliansfrihet (KFA) har tagit initiativ till en e-brevkampanj. Om du tycker att Sverige ska skriva under FN-konventionen om förbud mot kärnvapen, och att vi ska hålla på alliansfriheten och inte smygansluta oss till Nato så delta i kampanjen. Viktigast är att skicka e-brevet till regeringskansliet, men allra bäst är om du också skickar det vidare till släkt, vänner och bekanta så att det sprids över landet som ringar på vattnet.

Klistra in nedanstående text i ett mejl och följ sedan övriga instruktioner i meddelandet. Skriv under med ditt namn och hemort. Bifoga också bilagan med bakgrund som du kan ladda ner här.

Här följer själva e-brevstexten:

Fredsbudskap (skrivs i ämnesraden)

Initiativet till detta kedjebrev har tagits av Kronoberg för fred och alliansfrihet i Växjö. Efter genomläsning av själva kedjebrevet och den bifogade bilagan (som ger mer information) hoppas jag att du vill skicka kedjebrevet vidare till regeringen och till dina vänner och att de skickar till sina vänner så detta fredsbudskap sprids över hela Sverige!

 • Kopiera texten till ett nytt mejl eller välj vidarebefordra, skriv dit adresser på de du vill skicka till (ev. som hemlig kopia) och glöm inte regeringskansliet – se nedan! Skriv under kedjebrevet med ditt eget namn och hemort och klicka på skicka!
 • Skicka detta mejl till regeringen på denna adress:
  statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se

Ingen kan göra allt men alla kan göra något för fred och alliansfrihet!

Kampanjen planeras pågå till den 31 augusti 2021.

Har du frågor? Kontakta: mansson.svenerik@gmail.com

Till Sveriges regering.

Initiativet till detta kedjebrev har tagits av fredsföreningen Kronoberg för fred och alliansfrihet, KFA. Vi är många i Sverige som oroas över

 • Att det svenska flygvapnet deltar i Nato-ledda flygövningar över baltiskt luftrum. Detta kan knappast motiveras av att försvara Sverige. Svenskt flygvapen behöver öva, men det ska ske utifrån våra behov och inte utifrån Natos.
 • Att amerikanska soldater samövar med svenska specialförband i Blekinge för att ”lära känna terrängen” som en USA-officerare sa. I vilket syfte undrar vi, för att förbereda anfall mot Ryssland?
 • Att med USA/Nato-militär i Sverige kan det också komma in kärnvapen i vårt land! De 2 första punkterna är en direkt följd av det Värdlandsavtal som Sverige ingått med Nato.
 • Att när regementen återupprättas i Sollefteå och i Falun så blir deras uppgift inte att försvara Sverige, utan att skydda Natotruppers förflyttning från Norge genom Sverige vidare österut. Detta framkommer i en artikel i Dagens Nyheter den 20 oktober:  ”Det handlar om skyddet av transportvägarna från Trondheim sade försvarsminister Peter Hultqvist till SVT i förra veckan.”
 • Att amerikanska intressen fått styra inriktningen på vår politik är Sveriges agerande i kärnvapenfrågan ett exempel på. 2017 varnade USA:s försvarsminister James Mattis i ett hemligstämplat brev för konsekvenserna om Sveriges regering undertecknade FN:s konvention om kärnvapenförbud. Efter detta tillsatte regeringen en utredning som kom fram till att Sverige inte skulle underteckna FN:s kärnvapenförbud.

Läs mer om dessa frågor i bifogad bilaga.

Med ovanstående som bakgrund uppmanar jag Sveriges regering att föreslå riksdagen att

 • Godkänna och skriva under FN-konventionen om kärnvapenförbud
 • Uttala att Sverige inte godtar att vårt territorium utnyttjas i fientliga syften mot andra stater.
 • Riva upp värdlandsavtalet

För- och efternamn

Ort

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *