Hör gärna av dig - Välkommen!

Styrelse och kontaktpersoner


Pål Karlsson, ordförande,

pal.v.karlsson@gmail.com 0470-680 14 eller 079-337 16 37


Ingemar Haraldsson. kassör,

ingemar.haraldsson@bredband.net, 0470-221 75


AnnaLisa Eneroth, kontakt för Världen, freden och säkerheten, ansaeneroth4@gmail.com, 0730-26 03 30


Erik Alfredsson, kontakt för Omställning Sverige,

erikalfredsson1@gmail.com

Från hösten 2013, då vi startade, har arbetsgruppen växt från fyra personer till 10-15 personer! Det gillar vi och vi gillar olika åldrar och olika kulturer, samt oliktänkande med acceptans och ett främjande av samtalet. Välkommen med idéer på ämnen att ta upp, du är också välkommen att vara med i arbetsgruppen för Tankarnas trädgård. Vi jobbar alla helt idéellt, med mycket vilja, nyfikenhet och värme.

Foto Kasplina Berggren ©