Tankarnas trädgård är förening som skapar

arrangemang i Växjö därför att:


En annan och bättre värld är både nödvändig och möjlig. Men hur ser den egentligen ut? Hur kommer vi dit? Vad ska man tycka och tro om utvecklingen i Sverige och världen? Vad kan man göra för att bidra till ett solidariskt, fredligt och hållbart samhälle? Utvecklingen ställer många frågor. Massmedia ger ofta en ensidig och snedvriden bild av det som sker. Det är viktigt att alternativa bilder och berättelser kommer fram. Och det är viktigt att det finns forum där vanliga människor i sann folkbildningsanda kan träffas och odla sitt tänkande och sin handlingskraft. I Tankarnas trädgård förs ideologiska, filosofiska och politiska samtal över generations, organisations och partigränser. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Tillsammans söker vi svaren, breddar vår kunskap och vårt medvetande och förändrar världen. Vi hoppas att den som kommer till Tankarnas trädgård ska få samvaro och verktyg för att kunna handla för en bättre värld.

Vi arbetar idag med tre teman:


  • Omställning Sverige
  • Världen, freden och säkerheten 
  • Kultur och filosofi

Tankarnas trädgård i Växjö är partipolitiskt och religiöst obunden. Inom arbetsgruppen har vi olika åsikter och håller inte med varandra i allt. Vi vill sprida acceptans för olika åsikter och föra konstruktiva samtal.


Alla jobbar vi ideellt. Om du vill göra en insats i Tankarnas trädgård för något eller några av våra teman är du varmt och hjärtligt välkommen. Hör av dig till någon av kontaktpersonerna i styrelsen.


BLI MEDLEM! Medlemsavgiften är 100 kr/år och betalas in på plusgirokonto i Nordea: 763157-5.Glöm inte att skriva ditt namn. Vi eftersträvar att medlemmar också ska delta i verksamheten. 


I länkarna här intill finns våra stadgar och protokollet från bildandemötet. Styrelse består av dessa personer:


Pål Karlsson, ordförande,

pal.v.karlsson@gmail.com, 0470-680 14 eller 079-337 16 37


Ingemar Haraldsson, kassör,

ingemar.haraldsson@bredband.net, 076-046 50 07


Anna-Lisa Eneroth,

ansaeneroth4@gmail.com, 0730-26 03 30


Erik Alfredsson, erikalfredsson1@gmail.com


Välkommen att gå med i vår förening.

Vi har roligt och gör några uppgifter var.

Välkommen att ta plats!