Program 2021

15/4  Årsmöte

Tankarnas trädgårds årsmöte blir ett webbmöte via Zoom. Det äger rum

Torsdag 15 april 2021, kl. 18.00

Deltagarna kan alltså sitta hemma i soffan eller vid köks- eller skrivbordet.

Alla medlemmar får ett mejl med länk till mötet. Man behöver inte ha Zoom-programmet för att kunna delta.

Även icke-medlemmar är välkomna att delta (dock utan rösträtt). Anmäl er i så fall med namn och e-postadress till mejl@tankarnastradgardvaxjo.se, så skickar vi länken.

Årsmöteshandlingar kommer att skickas ut senast två veckor före mötet. Eventuella motioner ska lämnas in minst tre veckor före årsmötet, det vill säga senast 25 mars.

Väl mött

Styrelsen


På grund av coronavirusets framfart avvaktar vi med offentliga evenemang tills vidare.
Men när det åter blir möjligt att träffas så drar vi igång våra samtalsträffar, temagrupper och cirklar.