Här brukar vi hålla till

För det mesta har vi våra samtalsträffar i Hofs lifs lokal “garaget” som har adress Kungsgatan 29 C. Våra cirklar och tema-grupper håller för det mesta till i Grindstugan, som ligger vid infarten till Kulturskolan.