Kommande evenemang i
Tankarnas trädgård

Hela höstprogrammet finns under fliken Hösten 2020

Alla evenemang inställt tills vidare

Tystnadskultur i Växjöbostäder?13 november 2020 - Lars Nordvall


Växjöbostäder hävdar att man måste höja hyrorna för att klara underhållet. Samtidigt har det kommunala bostadsbolaget de senaste åren betalat minst lika mycket som underhållet beräknas kosta till kommunkassan.  Växjöbostäders hyresgäster har på det sättet betalat 11 000 kr per hushåll i extra kommunalskatt. Och ska nu alltså få höjda hyror som lök på laxen. 


Läs mer här...

___________________

Smålandsposten

och

Palestina

10 november 2020 - Ulf Nilsson


Nu har Smålandsposten (SMP) 2 gånger använt ledaren till angrepp mot ett folk som redan hör till de mest plågade och orättvist behandlade i världen - palestinierna! Idag motsätter man sig stöd till Palestina med hänvisning till korruption. 


Ulf Nilsson reagerar skarpt på detta. Och tar hjälp av vännen och Palestina-experten Gunnar Olofsson.


Läs mer här...

___________________

Vi är den förkättrade historien,
som återkommer när du minst förväntar dig den

Läs om demokratins seger i Bolivia.


Nyhetsbrev från
Vijay Prashad,
The Tricontinental: Institute for Social Research


___________________

Nationalism och globalism...


... var ämnet för vårt samtal 18/10. 


Bertil Carlmans inledning kan du läsa här.

___________________

En tankarnas trädgårdsmästare har gått ur tiden

Ingemar Haraldsson var en av Tankarnas trädgårds pionjärer och grundare. Det goda samtalet om livets väsentligheter som väg både till djupare kunskap och förståelse mellan människor och till handling låg Ingemar varmt om hjärtat. Det gav honom livsluft. Han deltog med liv och lust i våra diskussioner, vad de än handlade om. Vid flera tillfällen var han ”trädgårdsmästare”, det vill säga den som inledde samtalen med en kort föreläsning. Till vårsäsongen 2020 förberedde Ingemar ett samtal om hur integrationen av invandrare skulle kunna förbättras och vad som borde göras för att få bukt med de kriminella gängen. Tyvärr kunde det inte genomföras eftersom corona-viruset gjorde att alla våra evenemang under andra hälften av våren fick ställas in.


Som ledamot av styrelsen och föreningens andre kassör tillhörde han Tankarnas trädgårds inre kärna. Vi höll ofta våra planeringsmöten hemma hos Ingemar på Sämjan.


Ingemar hade många strängar på sin lyra. Han var inte minst en stor freds- och miljökämpe, därmed världsförbättrare. Läs också Ulf Nilssons minnesord på Facebook.


Ingemar avled 11 september. Han blev 88 år.Vi planterar mängder med tankeblommor till hans minne.


Pål Karlsson
ordförande

Läsvärt på annan plats

Vad gör Sverige i Afghanistan?

Efter 19 års USA-krig och ockupation lider 85 % av befolkningen


USAs nye försvarsminister meddelar att man ska dra bort merparten av sina trupper i Afghanistan. Sveriges försvarsminister beklagar och varnar för att andra aktörer ska utnyttja det "vakuum" som uppstår.


Man skulle då tro att USA:s 19-åriga närvaro och Sveriges nästan lika långa närvaro hade varit till gagn för Afghanistan. Och man skulle kunna tro att den baseras på beslut av FN. Men så är det inte. USA har grovt överträtt sitt uppdrag.


Och kriget är “Kriget i Afghanistan skamfläck för Sverige” som ett antal kända debattörer skrev i Svenska Dagbladet i mars.


Läs på globalpolitics.se

Det vi ser är slutet på ett herravälde

Ingen amerikansk president kan stoppa att vi är på väg in i en post-västerländsk tid


Läs denna intressanta och klarsynta analys av Göran Therborn i Aftonbladet 8/11 angående USA-valet. Istället för att utmåla en principiell skiljelinje mellan Trump och Biden menar Therborn att Trump var en "tölp och clown" som förmodligen påskyndade USAs nedgång. Inrikespolitiskt låter Biden kanske lite bättre, vad det blir får framtiden utvisa.


Läs på Aftonbladet.se 


(tyvärr bakom betalvägg numera)


___________________

Här håller vi till för det mesta

Våra samtalsträffar äger för det mesta rum i Hofs lifs som ligger mellan Ringsbergsskolan/Regionteatern och Det fria ordets hus. Hofs lifs har två ingångar, en på var sida om byggnaden. 

Temagrupper och studiecirklar har vi oftast i Grindstugan som ligger vid infarten till Kulturskolan.


_______________


Tankarnas trädgård behöver näring!


Till våra medlemmar, besökare och följare på nätet.


Vi behöver dina idéer, din medverkan och ditt engagemang. Vi behöver bli fler!


Tankarnas trädgård bygger på idén om att det behövs ”forum där vanliga människor i sann folkbildningsanda kan träffas och odla sitt tänkande och handlingskraft”.  I Tankarnas trädgård samtalar vi om vad man ”kan göra för att bidra till ett solidariskt, fredligt och hållbart samhälle”. Här ”förs ideologiska, filosofiska och politiska samtal över generations-, organisations- och partigränser”. Tankarnas trädgård är inget självändamål. Den vill vara en arena för omställning till en ”annan och bättre värld” som ”är både nödvändig och möjlig”. (Citaten från vår programförklaring.)


Vårt mål är att trädgården ska bli allt frodigare för att till slut växa in i och över den monokultur som vi lever i idag. Ska vi lyckas med det behövs dock ny näring och fler trädgårdsmästare. Annars är risken att Tankarnas trädgård vissnar.


Alltså, kära medlemmar och sympatisörer:

Hjälp oss att få Tankarnas trädgård att blomstra och fröa av sig.

 

Delge oss dina idéer om hur vi kan utveckla verksamheten, så vi till slut verkligen blir en kraft som gör skillnad – som det numera heter. Hur kan vi utveckla mötesformerna? Vilka ämnen ska vi ta upp? Vilka föreläsare vill vi lyssna till? Hur ska vi få hemsidan att myllra av tankar och idéer?


Till sist: Bli medlem/betala årsavgiften (om du inte redan gjort det). Medlemsavgiften är 100 kr/år, betalas via plusgiro 763157-5 eller Swish 123 114 97 64. Glöm inte att skriva ditt namn


Låt inte dina tankar formas i en tankesmedja.

Odla dem själv i Tankarnas trädgård.
________________________