Om …

Tankarnas trädgård 

är en förening i Växjö som anordnar
samtalsträffar, föredrag och studiecirklar,
och som driver denna webbplats

Proramförklaring

En annan och bättre värld är både nödvändig och möjlig. Men hur ser den egentligen ut? Hur kommer vi dit? Vad ska man tycka och tro om utvecklingen i Sverige och världen? Vad kan man göra för att bidra till ett solidariskt, fredligt och hållbart samhälle? Utvecklingen ställer många frågor. Massmedia ger ofta en ensidig och snedvriden bild av det som sker. Det är viktigt att alternativa bilder och berättelser kommer fram. Och det är viktigt att det finns forum där vanliga människor i sann folkbildningsanda kan träffas och odla sitt tänkande och sin handlingskraft. I Tankarnas trädgård förs ideologiska, filosofiska och politiska samtal över generations, organisations och partigränser. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Tillsammans söker vi svaren, breddar vår kunskap och vårt medvetande och förändrar världen. Vi hoppas att den som kommer till Tankarnas trädgård ska få samvaro och verktyg för att kunna handla för en bättre värld.

Teman

Vi arbetar idag med tre teman:

 • Omställning
 • Världen, freden och säkerheten 
 • Kultur och filosofi

Vi har olika åsikter och håller inte med varandra i allt. Vi vill sprida acceptans för olika åsikter och föra konstruktiva samtal.

En uppgift vi ställer oss är att belysa händelser och förhållanden ur andra perspektiv än det gängse. Inte minst när det gäller tema Världen, freden och säkerheten vill vi förmedla röster och synvinklar från Syd och Öst, från de förtrampade och förtalade. Mycket talar för att den av Väst dominerade världsordning som varit förhärskande i 500 år sakta men obevekligt går mot sitt slut. Världen ömsar skinn, och det är tydligt att det inte går konfliktfritt. Samtidigt med denna geopolitiska omvälvning måste världen också inom ett par årtionden ha genomgått en genomgripande ekonomisk och social Omställning så att planeten inte går överstyr och så att alla människor i alla världsdelar och väderstreck kan få leva goda liv. Också av det skälet går vi mot ett nödvändigt systemskifte. Då behövs medborgare som är medvetna och bildade. Därför Kultur och filosofi.

Det är en spännande tid. Dock är det inte helt lätt att tolka det som sker och veta vad som är rätt och fel.  Kom med i samtalet. Ty, samtalet är en nödvändig förutsättning för att utveckla såväl tanken och kunskapen som handlandet.

Webbplatsen

Det goda samtalet ska förhoppningsvis kunna föras även här på vår webbplats. Vi tar tacksamt emot texter och bilder för publicering. (Men vi förbehåller oss rätten att redigera och refusera.) Det kan vara egenproducerade eller förmedlade och översatta. I stort sett kan det handla om vad som helst, men vi har förstås våra huvudteman: omställning, världen freden och säkerheten, samt kultur och filosofi. Vi vill vara såväl globala som lokala. Därför har vi även Värend som ett bevakningsområde och därmed flik på webbplatsen.

Välkomna både med artiklar till och synpunkter om webbsidan.
Skicka till mejl@tankarnastradgardvaxjo.se.

Alla jobbar vi ideellt. Om du vill göra en insats i Tankarnas trädgård för något eller några av våra teman är du varmt och hjärtligt välkommen. Hör av dig till någon av kontaktpersonerna i styrelsen.

BLI MEDLEM! Medlemsavgiften är 150 kr/år och betalas in på bankgiro: 5921-5335
Glöm inte att skriva ditt namn.
Vi eftersträvar att medlemmar också ska delta i verksamheten. 

I länken nedan finns våra stadgar.

Styrelsen består av:

 • Pål Karlsson, ordförande,
  pal.v.karlsson@gmail.com, 079-337 16 37
 • Siv Karlsson, kassör,
  pal.siv.karlsson@gmail.com
 • Erik Alfredsson,
  erikalfredsson1@gmail.com

Välkommen att gå med i vår förening.

Vi har roligt och gör några uppgifter var.