Program 2024

24/1
Start för vår bokcirkel: En jord för alla – Recept för en rättvis och välmående värld inom planetens gränser, och dess tillämpning i Växjö och Värend

Läs mer här.

Söndag 14 januari 2024, kl 15-17
Disponentvillan, Kungsgatan 29 C, Växjö

_____

4/2
Vart går svensk skola?
– En gammal folkbildares tankar om framtiden

Bertil Carlman inleder. Så här presenterar han ämnet.

Ledare i SvD: Pisa visade vad vi redan visste (6.12 2023)

Och vad var det vi redan visste? Var det kanske det här:

”Föreställningen om det tidigare skolsystemet som mekaniskt och auktoritärt lever i hög utsträckning kvar i vår tid. Men faktum är att den gamla svenska skolan var mycket välfungerande”, som forskarna Magnus Henrekson och Johan Wennström skrev i mars 2022? ”Sveriges exempellöst snabba ekonomiska utveckling från ett av Europas fattigaste länder i mitten av 1800-talet till det, jämte Schweiz, allra rikaste landet med innovationsdrivna företag i världsklass i mitten av 1960-talet, hade inte varit möjlig utan ett framstående skolsystem med både spets och bredd. Sverige blev redan på 1920-talet, långt före framväxten av välfärdsstatens transfereringssystem, det land som vid denna tid kunde stoltsera med inte bara ett snabbt stigande välstånd, utan även den allra jämnaste fördelningen av inkomster och förmögenheter. Allt detta tack vare ett skolsystem som erbjöd avancerad utbildning till de mest talangfulla och samtidigt var bra på att förmedla värdefulla kunskaper till elever som var mindre läsbegåvade eller hade vuxit upp under svåra omständigheter. Paradoxalt nog är den allmänna uppfattningen om den ”gamla” skolan, den som fanns mellan ungefär 1860 och 1960, knappast positiv och dess betydelse för välståndsuppbyggnaden är närmast okänd. Under rekordåren lyckades Socialdemokraterna etablera bilden att det var deras progressiva program vi hade att tacka för välståndet och jämlikheten.

Men visste vi också något annat? Det är främst det andra, jag skall inleda samtalet med.

Fika med hembakat!

Söndag 4 februari kl 15-17
Disponentvillan, Kungsgatan 29 C, Växjö
Karta
I samarbete med Hofs lifs
OBS! Lokalen tar max 20 deltagare.

Här hittar du Bertils inledning.

_____

3/3 Spaningskafé

Vi lever i en turbulent tid med snabba ryck. Det händer saker hela tiden och det kan kännas som man inte hänger med i svängarna.  Vi överöses av information och intryck utan att kanske riktigt förstå eller inse vad som sker. Det är lätt att känna sig förvirrad och gå vilse. En del förändringar går också långsamt och nästan omärkligt. De kan vara väl så betydelsefulla.

Vi i Tankarnas trädgård tror på samtalet som metod att bättre se och förstå vad händer och sker, och därmed bli både klokare och mer rådig. Därför prövar vi en ny samtalsform med inspiration från radioprogrammet Spanarna, där vi tillsammans spanar efter betydelsefulla händelse, skeenden och trender – i världen, i Sverige och i Växjö. Tillsammans har vi fler ögon och öron än var och en för sig.

Ett par tre ”tankarnas trädgårdsmästare” har lovat att förbereda sig lite extra. Men det är fritt fram för alla deltagare att lyfta fram egna spaningar som de tycker det är angeläget att få prata om. Det kan handla om storpolitik såväl som om vardagens bekymmer och glädjeämnen.

Efter varje spaningsredogörelse analyserar vi det sagda tillsammans. Allt över en gofika med hembakat.

Söndag 3 mars 2024, kl 15.00-16.30
Disponentvillan, Kungsgatan 29 C, Växjö
Karta
I samarbete med Hofs lifs
OBS! Lokalen tar max 20 deltagare.

Efter spaningen blir det ÅRSMÖTE i föreningen Tankarnas trädgård.