Historia

1

Början på allt – En ny historia om mänskligheten

Den hittills förhärskande historien om mänsklighetens utveckling är grundfalsk och politiskt katastrofal. Historien är inte en linjär utveckling från primitiva jägare och samlare till dagens hierarkiska ”civilisation”. Människans tidiga historia är betydligt mer spretig än så. Modern arkeologi har till exempel funnit att många av de första städerna saknade en...