Illusionen om den amerikanska freden

1 svar

  1. Jan Wiklund skriver:

    Möjligen kan man invända att t.ex. George Kennan trodde att Natoutvidgningen och det nya kalla kriget berodde på att Nato som byråkrati slogs av skräck för att bli obehövlig och nedlagd, och ägnade stor energi åt att skapa nya konflikter där inga fanns. Se t.ex. https://mahbubani.net/ukraine-war-where-are-the-peacemakers/; Kennans artikel är låst.

    Vad man skulle vilja veta mer om är det pris USAs ekonomi har fått betala. Att USA blev en sån succé under 1800-talet har förklarats med de låga försvarskostnaderna jämfört med Europa. I hur stor utsträckning har USAs industri konkurrerats ut för att landet har lagt pengarna på improduktiva militärer? Det var ungefär vad som skedde med Spanien på 15-1600-talen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *