2016

21/1-
Cirkel: Vägen till hållbara Värend

Vi fortsätter cirkeln från i höstas om hur vi kan ställa om samhället och vårt sätt att leva här i vår del av Småland så att vår planet inte ska kollapsa. Hur bygger vi det nya ekologiska samhället där alla deltar, har betydelse och lever väl? Vi utvecklar vår första skiss till omställningsplan och diskuterar vad vi kan göra i praktiken här och nu.

Start: Torsdag 21/1, kl 18.30. Lövsalen, Lövsalsgatan 5, Biskopshagen, söder om Söder.

Om du vill vara med i cirkeln men inte kan komma denna första gång anmäl dig till Pål Karlsson, pal.v.karlsson(at)gmail.com (det ska givetvis vara ett @ i stället för (at))

17/2
Samtal med biskop Fredrik

Vad är det att vara biskop i ett stift med mångårig kyrkotradition och samtida samhällsutmaningar? Kultur, mission, teologi, gudstjänst, musik, skog, organisation, ekumenik m.m. – vad formar stiftets spets? Vari ligger de tre religionernas utmaning – judendom, kristendom och islam? Har klimatförändringen med evigheten att göra? Är vetenskap släkt med tro? Med nya generationer utan kyrkovana kan viktiga frågor ställas inför framtiden. Den viktigaste frågan kanske ändå är Vad är en människa? Men den första frågan vi ställer till biskop Fredrik Modéus är: Vem är du?

Fredrik Modéus har varit biskop i Växjö stift mindre än ett år. Välkommen att ta del i ett samtal som kan ta en oväntad riktning. I samarbete med Domkyrkan Växjö och Equmeniakyrkan Växjö.

Onsdag 17 februari, kl. 19-21, Domkyrkocentrum i Sigfridsalen, Växjö

28/2
Omställningsplan för Värend

Sverige måste minska sina klimatgasutsläpp med 80-90 % till år 2050. Hur ska det gå till? Går det att förena med “det goda livet”? I höstas hade Tankarnas trädgård en studiecirkel som diskuterade detta och som började skissa på en omställningsplan för vår del av världen – det gamla folklandet Värend. Några av cirkeldeltagarna redovisar vad man kommit fram till så här långt. Hur kan livet i det hållbara Värend vi förse ut? Vad gör  komma dit? Kan vi skapa en folkrörelse för omställning? Vad kan den i så fall lära sig av de gamla folkrörelserna?
I samarbete med Folket i Bild/Kulturfront och ABF

Söndag 28 februari, kl 14-16, Det fria ordets hus, Kungsgatan 29 C, Växjö

13/3
Mångfald i skogen – är det en rikedom vi behöver?

Vad är egentligen en skog? Vilka är skillnaderna mellan skog och granplantering? Sverige har ett rykte om sig att vara ett naturvänligt land och vårt lands yta består av ca 70% skogsmark.

Personer som vill marknadsföra vårt land talar gärna om att vi har många naturreservat men sällan om hur stor del av skogsmarken som är skyddad. Varför då?

Vi har idag 7 % skyddad skogsmark i hela landet, varav endast 3,8 % är produktiv skog. Naturvårdsbiologisk forskning säger att minst 20% av den svenska skogen måste skyddas för att det svenska skogsekosystemet och dess mångfald av arter ska kunna leva vidare i framtiden. I vårt land finns idag många arter med starkt minskande numerär, jämfört med vad de skulle haft i naturligt tillstånd.

Gör det någonting om vi skapar enfald i vår natur? Hur kommer våra liv att förändras med en minskad mångfald i naturen? Vad tycker du?

En av landets erkända skogskännare kommer: Rebecka LeMoine, biolog, arbetar vid Calluna AB i Östergötland med bla naturvärdesbedömningar. Hon har ett rejält engagemang för skog och natur och lägger även många ideella arbetstimmar på detta. Föredrag och samtal om skog. Per Darell biolog och Johan Marand artkunnig, båda skickliga på arter och inventering av skog, de kommer från Naturskyddsföreningen i Alvesta och håller workshop om mossor och lavar där du får uppleva förtjusande arter, se med lupp och titta i mikroskop.

I samarbete med Mångfaldsnätverket i Kronoberg, Naturskyddsföreningen i Växjö och Alvesta.

Söndag 13 mars, kl 14-17, Fria ordets hus, Kungsgatan 29 C, Växjö

3/4
Vart strävar Ryssland?

Vårt enorma östra grannland är tämligen okänt för många. I gängse media lyser nyanserna och de djupare analyserna med sin frånvaro. Den bild av dagens Ryssland vi får oss till livs är enkelspårig, för att inte säga tendentiös. Ryssland utmålas som hotfullt och expansionistiskt. Putin anklagas för att vara en ny Stalin som förföljer oliktänkande och fängslar journalister. I vad mån är detta sant? Finns det en annan tolkning? Hur ska vi förstå detta jätterike med sin turbulenta historia och rika kultur? Vad händer egentligen i dagens Ryssland? Vad vill Putin? Vilken roll spelar landet i världen?

Med utgångspunkt i rysk historia och kultur ger journalisten och rysslandskännaren Stefan Lindgren sin bild av vad dagens Ryssland står för. I samarbete med Folket i Bild/Kulturfront och ABF

Söndag 3 april, kl 14-16, Det fria ordets hus, Kungsgatan 29 C, Växjö

17/4
En ny värld föds

USA, skuldsatt över öronen, har misslyckats i Mellanöstern. Man har sått terrorism och flyktingkris, som drabbat också Europa. Ett Europa som mitt i eurokrisen även drabbas ekonomiskt av sin egen sanktionspolitik mot Ryssland. Ett Ryssland som till synes framgångsrikt trätt in på scenen i Mellanöstern, och ingått en strategisk allians med Kina. Ett Kina som nu är en ekonomisk supermakt och som planerar världshistoriens största infrastruktursatsning: Den nya sidenvägen. Vad händer egentligen i världen? Går Mellanöstern äntligen en ljusare framtid till mötes? Kommer USA att tillåta framväxten av en värld man inte har ensamt herravälde över? Kommer Europa att återknyta normala förbindelser med Ryssland och koppla upp sig mot den nya Sidenvägen? Kommer Kina återigen att bli Mittens rike?

Om detta samtalar vi efter korta inledningar av Ulf Nilsson och Pål Karlsson.
I samarbete med Folket i Bild/Kulturfront och ABF.

Söndag 17 april, kl 14-16, Det fria ordets hus, Kungsgatan 29 C, Växjö

8/5
Vart är vi på väg? Den demokratiska kapitalismens uppskjutna kris.

Årtiondena efter andra världskriget präglades av en välfärdskapitalism, men omkring 1970 inleddes en utveckling som ledde till en grundläggande omvandling av denna. Enligt den tyske ekonomen Wolfgang Streeck är dagens finansiella och fiskala kris kulmen på denna utveckling, vilken centralbanker och regeringar med olika medel försökt skjuta upp. Nu har vi nått vägs ände och landat i en nyliberal ordning, där de ekonomiska klyftorna vidgas för varje ny kris. Fler ekonomer, t ex Paul Krugman och Stefan de Vylder har också skrivit om de senaste kriserna och gett förslag till åtgärder för att hindra nya.  Låt oss diskutera vad man kan göra för att undvika nya kriser och skapa en hållbar ekonomi! 
AnnaLisa Eneroth inleder. I samarbete med Folket i Bild/Kulturfront och ABF.

Söndag 8 maj, kl 14-16, Det fria ordets hus, Kungsgatan 29 C, Växjö

10-12/6
Sommarläger

Tankarnas trädgård kommer att hålla sitt sommarläger i år den 10­-12 juni. Det är alltså förkortat en dag i förhållande till vad som tidigare meddelats. Kursgården Ananda Mandala i Höghultström utanför Åseda i Småland välkomnar oss. Gården ligger vackert belägen intill den gamla kvarndammen och omgiven av djupa skogar intill Höghults naturreservat. Titta gärna i på kursgårdens hemsida: http://yoga-meditation.se/ananda-mandala/kursgaarden/.

25/9
Framtidens ekonomi

Hur ser framtidens ekonomi ut? Idag finns det oerhört rika människor och bottenlöst fattiga. Dagens ekonomiska system innebär att de rika lever på de fattigas arbete, jordens resurser töms och nedsmutsningen av miljön tilltar. Men det finns hopp. Här presenteras en framtidsvision, kallad Tidsfaktorekonomi, där det råder ekonomisk rättvisa och fred. Systemet kan införas redan idag.

Dagens problemen har sin grund i att det saknas en fast värdebas i ekonomin. I tidsfaktorekonomin är värdebasen den tid det tar att tillverka en vara eller utföra en tjänst. Då blir det ekonomiska systemet rättvist och begripligt för alla människor, inte bara ekonomer.

Ulf Sandström inleder samtalet.

Söndag 25 september, kl 14.00-16.00, Det fria Ordets Hus, Kungsgatan 29 C, Växjö

Här kan du läsa mer om tidfaktorekonomi och tidsskatt.

9/11
Johan Ehrenberg på turné

Välkommen till en kväll med Johan Ehrenberg! Johan är under hösten ute på en rikstäckande resa i sin Tesla. Vi hoppas så många som möjligt vill komma för att både lyssna, lära och diskutera kring denna omställning vi nu ställs inför. Det som krävs av oss alla vad gäller energi, ekonomi, vad det är som tar sån tid och hur vi går vidare från där vi står nu. Frågor som är minst lika viktiga på lokal nivå som på nationell.

Kvällsföredraget ser på ett ungefär ut som följer:

  • 40 år som gått! Ja ETC fyller 40 år men vad hände under de här åren? Utifrån sin nya bok ”Falska minnen”; tar Johan upp 4 grundförändringar som skapat problemen vi står inför.
  • Det onödiga klimathotet. Vad består det egentligen av och varför får det fortsätta och vad är medias berättelse egentligen?
  • ALLSÅNG!
  • Visst kan solen rädda världen och din stad, men hur?
  • Hur finansierar vi en omställning lokalt och ändrar politiken?

Efter mötet finns möjlighet att bilda egna studiecirklar och/eller arbetsgrupper i fyra delar.

  • Tidningsförening för en lokal ETC-tidning
  • Starta upp en lokal solcellspark
  • Börja växthusodla à la ETC Tomat
  • Bilda en grupp för integration och klimatsmarta hyreshus

Samarrangemang med Folket i Bild/Kulturfront och ABF

Tisdag 9/11, kl 18.30-21.00, IOGT-NTO, Sigfridssalen, Vattentorget 1, Växjö

Affisch

19/11
Vilhelm Moberg och freden

Ulf Nilsson, aktiv i Mobergsällskapet, berättar utifrån några av Vilhelm Mobergs böcker. Därefter samtal om fredens möjligheter i dagens värld. Musik av Bergsbestigarna.

Samarangemang med KFA, FiB/K, IKFF, Svenska Freds, Nej till EU

Söndag 19 november, kl 13.00-15.00, Växjö stadsbibliotek, Tysta läsesalen, 2 vån

Samtidigt äger Kronobergs bokmässa rum på biblioteket. Där kommer bland andra Folket i Bild/Kulturfront ha ett bokbord tillsammans med Kronobergare för fred och alliansfrihet (KFA). Bokmässan pågår mellan kl 10 och 16.

4/12
Tjusarkungen och tryckfriheten

Erik Göthe, FiB-juristerna, berättar om när Gustav III inskränkte tryckfriheten men även om dagens debatt: är yttrande- och tryckfrihet en rätt för alla? Samtal om en 250-årig milstolpe i vår historia.  Samarrangemang  med Folket i Bild/Kulturfront och ABF

Söndag 4 december, kl 14.00-16.00, Det fria ordets hus, Kungsgatan 29 C, Växjö