2021

15/4  Årsmöte

Tankarnas trädgårds årsmöte blir ett webbmöte via Zoom. Det äger rum

Torsdag 15 april 2021, kl. 18.00

Deltagarna kan alltså sitta hemma i soffan eller vid köks- eller skrivbordet.

Alla medlemmar får ett mejl med länk till mötet. Man behöver inte ha Zoom-programmet för att kunna delta.

Även icke-medlemmar är välkomna att delta (dock utan rösträtt). Anmäl er i så fall med namn och e-postadress till mejl@tankarnastradgardvaxjo.se, så skickar vi länken.

Årsmöteshandlingar kommer att skickas ut senast två veckor före mötet. Eventuella motioner ska lämnas in minst tre veckor före årsmötet, det vill säga senast 25 mars.

Väl mött

Styrelsen


26/9
Donutekonomi – Kan det va´ nått?

I boken Donutekonomi – sju principer för en framtida ekonomi presenterar ekonomen Kate Raworth – med många år inom FN och Oxfam bakom sig – sju vägar till ett nytt ekonomiskt tänkande med mänsklighetens grundläggande livsvillkor i fokus. Donutekonomin tar hänsyn till människors behov av social trygghet såväl som planetens behov av ett ekologiskt tak för mänsklig påverkan. Själva donutmodellen visualiserar dessutom att vår belägenhet och våra möjligheter på ett klargörande vis. Den bygger vidare på Johan Rockströms modell med nio planetära gränsvärden. Hennes bok ligger i miljödebattens absoluta framkant.

Pål Karlsson inleder.

Söndag 26 september kl 15-17
Disponentvillan (f.d. Fria ordets hus), Kungsgatan 29 C, Växjö

I samarbete med Under Ekarna

OBS! Än så länge gäller max 20 deltagare. Om och när vi blivit 20 personer så låser vi dörren.

Läs gärna Donutekonomi – en kompass för omställning före mötet. Vi planerar också en studiecirkel kring boken. Anmälan tas upp på mötet, men kan också göras på mejl@tankarnastradgardvaxjo.se.


24/10
FN, folkrätten och lagen mot krig

Hur fungerar FN? Vilka regler ska gälla för umgänget mellan stater? USA hävdar idag att vad man kallar ”rules based order”. Men vad är det? Duger inte längre den folkrätt som kan härledas tillbaka till Westfaliska freden 1658 och som idag framför allt är kodifierad i FN-stadgan och FNs konventioner? Jovisst, tycker bland andra Ryssland och Kina.

Ulf Nilsson & Pål Karlsson inleder.

Söndag 24 oktober (FN-dagen), kl 15-17
Disponentvillan (f.d. Fria ordets hus), Kungsgatan 29 C, Växjö

I samarbete med Under Ekarna.

OBS! Av brandsäkerhetsskäl tillåts max 20 personer i lokalen.


25/10
Start för samtalscirkel: Hur ställer vi om vårt samhälle?

  • Hur ser det ekologiska och solidariska samhälle ut där vi alla lever gott inom gränserna för vad planeten tål?
  • Hur kommer vi dit?
  • Vad gör vi konkret?

Det är frågor vi ställer oss i den bok- och samtalscirkel vi nu drar i gång. Vi börjar med att läsa och diskutera boken Donutekonomi – sju principer för en framtida ekonomi av den brittiska nationalekonomen Kate Raworth. Andra böcker och artiklar kan också bli aktuella.

Vi samarbetar med Under Ekarna (ett projekt inom Hofs lifs) och träffas första gången

Måndag 25 oktober kl 18-20
Disponentvillan, Kungsgatan 29 C, Växjö.

Då lär vi känna varandra, pratar allmänt om frågorna ovan och bestämmer hur ofta och i vilka former vi fortsätter. Boken börjar vi läsa till möte 2. Den kostar ca 160 kr på nätet.

Anmäl dig via mejl@tankarnastradgardvaxjo.se. Skriv namn. telefonnummer. Den kostar ca 160 kr. Det går också bra att ringa till Pål Karlsson, 079-337 16 37.


14/11
Om förbudet mot kärnvapen

Söndag 14 november, kl 15-17
Disponentvillan (f.d. Fria ordets hus), Kungsgatan 29 C, Växjö

Läs mer om kärnvapenförbudet här.

Jenny Danielsson inleder.

I samarbete med Under Ekarna


17/11
Internationella gruppen drar igång

Internationella gruppen – som vi tidigare kallat Världengruppen – är en av våra temagrupper. Den är ett samarbete med Kronoberg för fred och alliansfrihet och tanken med den är att vi ska samtala, studera och lära av varandra om olika delar av världen där kamp mot krig och orättvisor pågår: Latinamerika, Palestina, Irak, Syrien som några ex. Men också att studera och diskutera den mycket intressanta geopolitiska utveckling som nu pågår i rasande fart mitt framför våra ögon.

Utifrån våra samtal och studier ska vi sen agera: skriva insändare, ordna möten, skriva och dela ut flygblad osv. Var och en bidrar efter förmåga och intresse.

Onsdag 17 november, kl 18.00
Disponentvillan (f.d. Fria ordets hus), Kungsgatan 29 C, Växjö

Anmälan till Ulf Nilsson, e-post: ulf.nilssonguide@gmail.com,
tel: 070-512 39 88


5/12
Epikurismen och det goda livet

Erik Alfredsson inleder. Här är hans egen presentation.

Ett litet citat som ofta används för att förmedla fyra viktiga ståndpunkter för det goda livet enligt epikuréer är det som kallas tetrapharmakos eller ”Det fyrfaldiga botemedlet”. Här är det Filodemos av Gadaria metaforiska tolkning av det egentliga fysiska tetrafarmakum som bestod av vax, pinjeextrakt, beck och talg från gris.

Det lyder:

Frukta inte gud
Bekymra dig inte om döden
Det som är gott är enkelt att få
och det som är förfärligt är enkelt att uthärda

De grekiska gudarna sågs av epikuréerna som arketyper framför egentliga gudomar och skulle således efterliknas. Därav den första strofen.

Döden är något som händer oavsett om vi oroar oss för den eller inte. Då du lever finns inte döden och då döden regerar, finns inte du.

Det goda som här syftas till är det basala goda. Föda och skydd mot vädrets makter kan alla uppnå, men begär vi mer så begränsar vi våra möjligheter till tillfredsställelse och lycka.

Det förfärliga anses av epikuréerna vara övergående. Sjukdom och lidande ansågs vara övergående tillstånd och visste du dina egna gränser för lidande så kunde du hålla modet uppe under en tid av sjukdom och lidande. Vet du din gräns så kan du undvika ångest inför lidandet och på så vis minska tiden som du lider.

Utifrån detta kommer jag att hålla en kortare inledning med lite bakgrundshistoria till en av antikens gamla skolor och sätta den i relation till stoikerna som var något sånär samtida med epikuréerna.

Samtalet hoppas jag kan leda oss in på frågor om njutning och måttfullhet.

Söndag 5 december, kl 15-17
Disponentvillan (f.d. Fria ordets hus), Kungsgatan 29 C, Växjö

I samarbete med Under Ekarna