2020

År 2020 var året då corona-pandemin härjade över världen. Det präglade även Tankarnas trädgård. Vi tvingades ställa in ett flertal av planerade evenemang (se nedan). Dessa programpunkter kunde vi ändå geomföra.

26/1

Mellanöstern efter mordet på general Soleimani

Soleimani var på ett officiellt diplomatiskt uppdrag för att minska spänningarna mellan Iran och Saudiarabien när hans bilkortege träffades av en missil från USA. Iran har sedan svarat – ”proportionerligt” enligt utrikesminister Zarif – med 22 missiler som uppenbarligen träffade sina väl valda mål.

Varför mördades Soleimani? Vad händer nu? Har USA-regimen lagt krokben för sig själv? Kommer Soleimanis ande att sparka USA ut ur såväl Irak som Syrien?  Eller ska krigshökarna i USA och Israel få sitt efterlängtade storkrig med Iran? Hur kommer Ryssland och Kina att agera? Och hur bör Sverige och EU ställa sig?

Vi inleder med en genomgång av bakgrunden och den senaste händelseutvecklingen.

Söndag 26 januari kl 15-17
Hofs Lifs, Kungsgatan 31, Växjö

9/2 

Sjukvård i förvandling – på väg bort från skattefinansierad allmän sjukvård efter behov?

En allt mer marknadsanpassad sjukvård med privata sjukvårdsförsäkringar, är det den långsiktiga trenden med en dold agenda? Är vårdens subspecialisering av godo eller en fara? Håller ekonomistyrning, New Public Management och byråkratisering på att kväva vården? Professionens övertagande av ledarskapet, är det räddningen? Växjös nya lasarett kontra Hemsjukhuset i Ryd, hur bör balansen mellan sjukhustungt utbud och den nära vården utformas?

Bengt Järhult, distriktsläkare i Ryd och flitig debattör i sjukvårdsfrågor, inleder samtalet.

Söndag 9 februari kl 15-17
Hofs Lifs, Kungsgatan 31, Växjö

23/2 

Vad bör klimatrörelsen ha för program?

Det räcker inte med att lyssna på forskarna om klimatet ska räddas! Och det räcker inte att ropa ”Rädda klimatet”, eller att kräva ”Något måste göras”.

Vad bör klimatrörelsen ha för program? Vilka långsiktiga och kortsiktiga krav bör ställas på politikerna?

Söndag 23 februari kl 15-17
Hofs Lifs, Kungsgatan 31, Växjö

Kort resume efter mötet
Ett femtontal person diskuterade livligt. Om att tillväxt inte får sättas i främsta rummet, om att våra värderingar måste ändras, om kollektvtrafikens betydelse,  om vikten av förkortad arbetstid, om att det positiva som den nödvändiga omställningen för med sig bör lyftas fram, och mycket mer. Diskussionen lär fortsätta. Här är länkar till presentation som visades under inledningen, och till ett ”papper” med lite mer utförligt om det medborgarförslag som lämnades till Växjö kommun i maj och Johans Rockströms  steg från radioprogrammet Vinter i P1 på nyårsdagen.

19/2, 4/3 och 18/3
Bokcirkel om Ur ruinerna – En ny politik för en värld i kris av George Monbiot

George Monbiot är brittisk författare, journalist och krönikör i The Guardian

Monbiot menar att den ideologi som styr världen främjar ohämmad konkurrens och individualism. Nya rön inom psykologi, neurovetenskap och biologi lyfter en mer positiv bild av människans natur, som altruistisk och samarbetsvillig. Detta kan användas för att skapa en ny sorts politisk gemenskap, med fokus på inkludering och tillhörighet där demokratin och ekonomin kan omorganiseras radikalt. (Bibliotekets presentation)

I Ur ruinerna uppmanas vi att ta tillbaka rätten till gemensam handlingskraft. Här föreslås konkreta tillvägagångssätt för att hjälpa vänstern genom den mörka verklighet som vi står inför. Bara en positiv vision kan ersätta den verkligheten, ett nytt tankesätt som väcker liv i människors politiska engagemang och som kan lägga grunden till en bättre värld. (Bokcirkelspresentation i Stockholm)

Ur ruinerna är en bok rustad med hopp och skärpa för att förändra världen – ett passionerat försvar för demokrati och gröna principer.

Tre onsdagskvällar, 19/2, 4/3 och 18/3. kl 18-20
Grindstugan, vid infarten till Kulturskolan,
Kungsgatan 29, Växjö

Boken kostar ca 200 kr på nätet (finns i två ex på biblioteket)

Cirkelkostnad: 60 kr (ersättning för lokal)

Fika bjuder vi varandra på.

Max 10 deltagare (först till kvarn)(Det blev två parallella cirklar, en på em och en på kvällen)

22/3

Samtal över en kopp te

Provsmakning av kinesiskt te under ledning av Ulf Nilsson, mångårig reseledare till Kina och Sydostasien. Vi lär oss bland annat skillnaden mellan svart och grönt te och får se några bilder från odling och beredning av te, samt från den berömda tekaravanleden från Yunnan till Tibet i Kina. Sedan får samtalet löpa fritt, med Kina som huvudtema. det kan handla om kulturen, historien, politiken. 

Ta gärna med eget te som andra kan provsmaka och du kan berätta om.

Tid: Söndag 22 mars kl. 15-17
Plats: Hofs lifs, Kungsgatan 31 Växjö

Årsmöte

Efter samtalet och teprovningen håller föreningen Tankarnas trädgård sitt årsmöte. Både medlemmar och intresserade icke-medlemmar är välkomna. 

Söndag 22 mars, kl 16.30 (cirka), på Hofs Lifs

12/10
Film: ”Atomen i mänsklighetens tjänst?”
av Maj Wechselman

Filmen tar upp både kärnvapen och kärnkraft.

Efter filmen (1t 15 min) har vi ett samtal om framför allt kampen mot kärnvapen.

 

Filmen visas i samarbete med Kronoberg för fred och alliansfrihet (KFA), Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF) och ABF

Måndag 12 oktober, kl 19.00
Folkets Bio/Palladium, Storgatan 12, Växjö

18/10
Nationalism och globalism kan vara ett motsatspar

Samtal på temat nationalism och globalism.

• Mamma, familj, stam. Mamma, familj, by, församling, landskap. Mamma, familj, församling, kommun, län, land. Och sedan då?
• Likheter och skillnader mellan människor, björnar och grisar.
• Per Gessle, Bertil Carlman och Carl Bildt är alla hallänningar men bara en gör väsen av det.
• Romer, Kurder, Rohingyer och Samer har något gemensamt.
• Brasiliens president Jair Bolsonaro hyllade 1998 Augusto Pinochet och hans militärdiktatur i Chile och tyckte de borde ha dödat fler människor. Han har en son som vill förbjuda kommunistiska symboler.
• Frankrikes president är på flera besök i Libanon efter konstgödselexplosionen i Beirut, varför?

Bertil Carlman inleder med sina funderingar.

Söndag 18 oktober kl 15-17
Hofs lifs, Kungsgatan 31, Växjö

Inställda evenemang:

26/4  Integration och arbetslöshet

Hur förbättra integrationen av flyktingar?
Hur komma tillrätta med kriminella gäng i ”utanförskapsområden”?
Är betald samhällstjänst för arbetslösa en väg att gå?
Inledning: Ingemar Haraldsson

4/4 och 7/11  Slaget om fred och demokrati i Latinamerika med fokus på Bolivia, Chile och Venezuela

Föredrag av Zoltan Tiroler och Eddie Salgado om den kamp för fred, oberoende och demokrati som pågår i stora delar av Latinamerikanska, vad som sker i de olika länderna, och vilken roll USA och andra stormakter spelar. 
Korta föredrag om den senaste händelseutvecklingen i Bolivia, Chile och Venezuela.
Musik av Guillermo, Ricardo och Emilio.

Samarrangemang med KFA, FiB/K, Foro Latinamericano, Svensk-kubanska föreningen, m.fl.

10/5  och 22/11  Donutekonomi – Kan det va´ nått?

För att klara de gigantiska globala utmaningar vi står inför under det här århundradet när det gäller klimatet, miljön och resurserna måste vi förändra ekonomiska tänkande. Uppfattningen att tillväxt och ännu mer tillväxt är lösningen på alla problem riskerar att blockera all verklig förändring.

I boken Donutekonomi – sju principer för en framtida ekonomi presenterar ekonomen Kate Raworth – med många år inom FN och Oxfam bakom sig – sju vägar till ett nytt ekonomiskt tänkande med mänsklighetens grundläggande livsvillkor i fokus. Donutekonomin tar hänsyn till människors behov av social trygghet såväl som planetens behov av ett ekologiskt tak för mänsklig påverkan. Själva donutmodellen visualiserar dessutom att vår belägenhet och våra möjligheter på ett klargörande vis. Den bygger vidare på Johan Rockströms modell med nio planetära gränsvärden. Hennes bok ligger i miljödebattens absoluta framkant.

Pål Karlsson inleder.