2019

3/3
Klimathotet –  hur förhåller vi oss till det?

Enligt vetenskapen har våra utsläpp av i synnerhet koldioxid medfört en uppvärmning av planeten. Detta medför störningar i klimatet: smältande glaciärer, extrema temperaturer, översvämningar m.m. Fortsätter vi som förut kommer det bli omöjligt att leva i vissa delar av världen. Vi måste alltså radikalt ändra vårt levnadssätt för att få ner utsläppen.

Särskilt i två avseenden måste vi ändra konsumtionen. Vi måste radikalt minska köttkonsumtionen. Flygresandet måste minska. Detta ska vi diskutera. Även andra konsumtionsmönster kan diskuteras. Vad gör var och en av oss?

Vad kan vi kräva lokalt, regionalt, nationellt och internationellt? Exempel: köttfria dagar i skolor. Skatteväxling. Återinförande av nattåg som kan ersätta flyg. Samordning av Europas tåg. Restriktioner för interkontinentala flygresor. Bilresor.

Söndag 3 mars kl. 15.00 i Fria Ordets Hus, Kungsgatan 29 C, Växjö

17/3
Samtal om tillit – samt årsmöte

Tankarnas trädgård tar upp ett ämne av lite annan karaktär än vad vi brukar ha på dagordningen. Vi lyssnar på två filmade föreläsningar, sedan samtalar vi i vanlig ordning.

1. Tillit från cell till samhälle
När ska man lita på andra människor och vad innebär det?
Erik Blennberger är professor i etik och har länge använt ordet tillit i sin forskning. Här berättar han om hur folk känner och använder sig av begreppet.

2. Den svala svenska tilliten
Lars Trägårdh, professor i historia, berättar om Sverige, svenskar och tillit. Han presenterar lite av forskningen kring hur strukturer och tillit fungerar här. 

Tid: Söndagen den 17 mars, kl 15.00. Då står fikat framdukat.
Plats: Det fria ordets hus, Kungsgatan 29 C, Växjö

Efter samtalet har föreningen sitt årsmöte. Det är öppet för alla intresserade. Huvudpunkt blir hur vi kan utveckla vår verksamhet. Vi vill hemskt gärna höra vad ni som brukar delta på våra samtal tycker. Och – vi behöver bli fler ”trädgårdsmästare”. Vi har en längre tid försökt få till temagrupper som dels kan fördjupa sig i ett ämnesområde, dels hjälpa till med samtalsträffarna inom sitt område. De två ämnesområden vi prioriterar just nu är omställning till ett hållbart samhälle och vart är världen på väg.

12/5
Venezuela: Vad är det som händer?

Hur ska det gå för detta hårt ansatta land? Ska USA:s sanktionspolitik för att störta regeringen Maduro lyckas? Ska Venezuela bli ett nytt Syrien? Vilken legitimitet har den självutropade ”presidenten” Guaidó? Vad vilja chavismen och den bolivariska rörelsen? Hur kan vi på bästa sätt stödja det venezolanska folket?

Vi inleder med att titta och lyssna på ett inspelat föredrag av Kajsa Ekis Ekman, som nyligen var i Venezuela för att ta reda på hur situationen verkligen är. Därefter är ordet fritt.

Kl 15.00-17.00 på Det fria ordets hus, Kungsgatan 29 C, Växjö

29/9
Dags för socialismens renässans?

Varför är världen orättvis? Varför har franska revolutionens paroll Frihet, jämlikhet och broderskap (solidaritet) inte förverkligats? När nyliberalismen nu tappar mark är det nykonservatismen som växer sig stark. Är det verkligen det folk vill ha? Är det kanske dags för en ”nysocialism”? Vad är i så fall det? Eller finns det något annat alternativ?

”Socialismen är ett träd med rötter som sträcker sig långt ned i antiken” skriver Ronny Ambjörnsson i boken Socialismens idéhistoria (1984). I sin enklaste form är socialismen drömmen om gemenskap i jämlikhet. En sådan dröm finns i alla historiska klassamhällen, vare sig dessa ligger i Kina, Indien, Västasien eller Europa. (Att Afrika inte finns med i uppräkningen förklarar Ambjörnsson med frånvaron av tillgängliga källor.) Är det liv i det trädet fortfarande? Lever drömmen? Hur göra för att förverkliga den? Vad kan vi lära av 1900-talets båda misslyckade försök – socialdemokratins och sovjetkommunismens – att bygga ett socialistiskt samhälle? Och kan vi klara klimatet utan en demokratiskt styrd och planerad ekonomi?

Söndag den 29 september kl 15-17
Hofs Lifs, Kungsgatan 31, Växjö

27/10
Vardagsrasism fungerar som smutsigt dricksvatten

Under mellankrigstiden pågick det ”antisemitiska bakgrundsbruset” (begreppet myntades av forskaren och historikern Karin Kvist Geverts). Rasismen mot judar var ofta lågmäld, men den pågick hela tiden. Lättsamt förakt, ibland förklätt till humor, nedlåtenhet och spottloskor. Det antisemitiska bakgrundsbruset legitimerade allt grövre judeförföljelser. Vi har facit.

Mikael Yüksel anser att Sveriges muslimer blir utsatta för fysiska och verbala personangrepp varje dag och att hatbrotten mot muslimer har ökat.
Minst en moské angrips varje vecka enligt Uppsala universitet (2018).

Har vi vardagsrasism i Sverige? Hur yttrar den sig i så fall? Vad är dess grogrund?

Söndag den 27 oktober kl 15-17
Hofs Lifs/Hofs garage, Kungsgatan 31, Växjö

24/11
Hur lever jag det goda livet? 

Detta är en av de stora frågorna och åtskilliga svar har getts sedan antikens dagar.
Stoikerna har svarat på denna fråga utifrån samhällspositioner så skillda som de kan bli. Utblottade, föredetta slavar och kejsare har alla haft liknande svar, där den praktiska stoicimen har varit grunden.

Har dessa svar något att ge oss idag, eller är detta bara daterad kunskap och historia?
Kom och filosofera med oss!

Söndag den 24 november kl 15-17, Hofs Lifs/Hofs garage, Kungsgatan 31, Växjö

Vi försökte också dra igång en ”omställningsverkstad” men då första träffen var dåligt besökt och inte gav några intresserade utöver oss själva blev den inte av. Så här presenterade vi den dock:

Välkomna till
Tankarnas trädgårds omställningsverkstad

  • Hur ser det ekologiska och solidariska samhälle ut där vi alla lever gott och inom gränserna för vad planeten tål?
  • Hur kommer vi dit?
  • Vad gör vi konkret?

Hur gör vi Värend klimatsmart och gott att leva i – för alla?

För ett par år sedan hade Tankarnas trädgård en studiecirkel där vi diskuterade detta. Cirkeln resulterade bland annat i ett första utkast till omställningsplan och en idé om det vi kallade Folklandet Värend. Nu går vi vidare. Vi gör färdigt planen, gör den känd bland allmänheten och politikerna, och börjar bygga på allvar. Byggstenarna finns till stor del redan med Macken, Ekobacken, REKO-ringen, ekologiska odlare, föreningar och grupper och mycket mer.

Vi träffas första gången
Onsdag 16 oktober kl 18.30, IOGT-NTO, Vattentorget, Växjö – Viktoriasalen
Då bestämmer vi hur ofta och i vilka former vi fortsätter. Men minst en gång per månad tänker vi oss.

Vill du vara med men kan inte just den dagen så anmäl dig till mejl@tankarnastradgardvaxjo.se

Folklandet Värend
Värend är ett av de små medeltida folkländerna i det som blev
Småland. Med inspiration från bl.a. den tidiga kooperativa folkrörelsen har vi börjat skissa på ett nytt, modernt och hållbart folkland av “omställningsmedborgare”. Folklandet driver butiker, verkstäder, odlingar, fabriker, transporttjänster, bostäder, bank, e-tidning, m.m.

Ingen jobbar mer än 25-30 tim/vecka och alla får plats. Folklandet styrs demokratiskt via Folktinget. Kultur och folkbildning är viktiga
medel i folklandsbygget.

Kom med och skissa vidare på denna idé.
Och kanske börja förverkliga den.