2018

12/4
Alla arbeten är viktiga. Eller?

Öppet Café

Några vanligt förekommande tankar kring arbete:
Arbete befordrar hälsa och välstånd.
Alla som kan bör arbeta.
Arbete bör ”skapas” så att alla har sysselsättning.
Arbete ger förutsättningar för ett självständigt liv.

Vår planet sätter gränser:
Miljöpåverkan överstiger på flera områden vad ekosystemen tål.
Jordens naturresurser är ändliga. Ingen ny materia tillförs.
(Kommande generationer har också rätt till ett drägligt liv på vår planet.)
Går det att förena våra tankar kring arbete med ett hållbart liv på planeten?
Finns det närande och tärande arbeten?
Kan det vara så att många arbetar med sådant som inte borde bli gjort?
Kan det vara så att många inte får arbeta med sådant som borde bli gjort?
Behöver vi förändra vår syn på arbete och arbetsinnehåll?

Tankarnas Trädgård inbjuder till samtal om dessa frågor

Torsdag 12 april, kl . 18.00, på ETC Bokcafé, Klostergatan 9, Växjö

15/5
Om stadsbyggande och stadsplanering i Växjö

Öppet Café
Det byggs mycket i Växjö nu. Bostäder i högt och lågt – men dyrt. Första spadtaget för ett nytt spektakulärt ”glashus” som ska hysa både en ny centralstation och ett nytt kommunhus tas nu i vår. Och en ny enorm trafikplats vid Fagrabäck som tar en del av naturreservatet Fyllerydsskogen i anspråk är på gång. Samtidigt finns en ambition om att minska biltrafiken till förmån för gång, cykel och kollektivtrafik.

Blir det en bra stad? Europas grönaste? Vad är det egentligen för stad vi vill ha?

Tisdag 15 maj, kl 18.00, på ETC Bokcafé, Klostergatan 9, Växjö

14/10
Basinkomst

För bra för att vara sant eller leder den till ohälsa och tristess?

Allt fler pratar om medborgarlön eller basinkomst som en nödvändighet när robotar tar över fler och fler jobb. Frågan om medborgarlön skapar engagemang och splittring i olika politiska läger.

Vi samtalar kring olika frågeställningar och konsekvenser.

Maria Ståhl och Britt-Sofi Falk håller i trådarna.

Kl 15.00-17.00 på Det fria ordet hus, Kungsgatan 29 C, Växjö

11/11
Vart är världen på väg?

Vi fortsätter samtala om vad som händer runt om i världen och hur vi ska tolka och förhålla oss till det.

Ska den mörkblå, för att inte säga bruna, vågen i Latinamerika svepa med sig även Bolivia, Nicaragua och Venezuela? För Kuba klarar sig väl alltid? Ska det äntligen bli fred och försoning på Koreahalvön? Ska Kina lyckas fullfölja sina planer på nya sidenvägar över snart sagt hela jordklotet? Ska rasismen och främlingsfientligheten fortsätta breda ut sig i Europa? Ska Grekland någonsin komma på fötter? Kommer EU kunna hålla samman? Ska Mellanöstern och Nordafrika få uppleva en riktig folkens vår, nu när kriget i Syrien går mot sitt slut, Saudiarabien gjort bort sig och även Jemen kanske får fred till slut? Ska Palestina äntligen bli ett land med drägliga levnadsförhållanden?  Vem ska vinna det pågående inbördeskriget inom USA:s maktelit?

Ja, frågorna är många. Vad är det egentligen som sker bakom det som synes ske? Att den gamla världen knakar i fogarna är väl uppenbart. Men vad är det som växer fram i stället? Nya imperier och nya krig, eller en fredlig och mer rättvis värld? Vad kan vi göra för att det senare ska bli verklighet?

Inledning: Pål Karlsson

Söndag 11 november, kl 15.00-17.00 på Det fria ordet hus, Kungsgatan 29 C, Växjö

2/12
FN-rapport: Klimatet kräver ett nytt ekonomisk system

En finsk forskningsgrupp – BIOS – har på FN:s uppdrag skrivit en kort vetenskaplig studie om ekonomisk omställning som underlag till FN:s kommande rapport om global hållbar utveckling – Global Sustainable Development Report 2019.

De hävdar – med stöd i forskningen – att vi inte kommer att kunna förhindra en katastrofal global uppvärmning inom den nuvarande marknadsekonomin. Men de redogör också för forskning och ekonomiska teorier om hur ekonomin skulle kunna styras så att belastningen på klimatet och naturliga ekosystem avsevärt minskar samtidigt som mer jämlika möjligheter för ett gott mänskligt liv kan garanteras. Fokus är på övergångsperioden, de kommande årtiondena.

Alltså dagens samtalsfråga är: Hur kan vi ställa om till en ekologiskt och socialt hållbar ekonomi?

Pål Karlsson inleder med en kort sammanfattning av BIOS-rapporten, som finns på svenska här. På BIOS hemsida kan du läsa om rapporten och ladda ned det engelskspråkiga originalet.

Söndag 2 december, kl 15.00-17.00 på Det fria ordet hus, Kungsgatan 29 C,