Sommarlägret 2016

Tankarnas trädgårds andra sommarläger hölls 10-12 juni.
Där fick vi alla deltagare ta del av en myckenhet av intressanta ämnen.

Till exempel hur motståndet i Palestina har sett och ser ut i dag förmedlat av Kenneth Kimming. Lördagen började med intressanta samtal som fick plats efter en inledning av Erik Alfredsson om Integration, nation. Under eftermiddagen gjorde vi en vandring bland block och sten i skogen tillsammans med biolog Per Darell. Mossor och mer sällsynta bräkenarter fick vi oss till del. Dagen avslutades med en synnerligen bra kombination av bokpresentation av boken ”Rött Ljus” av Eva Berg och med musik och sång av Wilhelm Johansson. Både gamla välkända sånger blandat med eget material. I varmt minne bevarat!

Söndagen sen startade många av oss med en yogastund innan frukost. Så lugnt, rogivande till tidiga fåglars stämmor… och under ledning av kunnigt folk från kursgården. Vi ”fick sen en resa” till Asien med Ulf Nilsson som berättade delar från sitt 40-åriga resande på kontinenten. Tibet, norra Vietnam och Laos… Dagens sista program ägnades åt att ventilera vår kommande framtid utifrån hur en omställning kan se ut i Hållbara Värend med inledning av Pål Karlsson.

Allt detta fick vi ta del av i en underbar miljö.. så vacker och rogivande.

Tack alla deltagare och kursgårds värdar som gjorde lägret till det det blev!