Tystnadskultur i Växjöbostäder?

Växjöbostäder hävdar att man måste höja hyrorna för att klara underhållet. Samtidigt har det kommunala bostadsbolaget de senaste åren betalat minst lika mycket som underhållet beräknas kosta till kommunkassan.  Växjöbostäders hyresgäster har på det sättet betalat 11 000 kr per hushåll i extra kommunalskatt. Och ska nu alltså få höjda hyror som lök på laxen.

Texten var införd som insändare i Smålandsposten 26 oktober 2020. Vi publicerar den här med tillstånd av skribenten,

I Smålandsposten den 3 oktober säger Växjöbostäders styrelseordförande René Jaramillo (M) han inte kan tänka sig att frysa hyreshöjningen för 2021 på grund av att många hushåll har fått en svår ekonomi på grund av coronapandemin. Jaramillo säger att höjningen måste ske för att ge Växjöbostäder möjlighet att planera underhållet. Smålandsposten skriver den 23 september om att Växjöbostäder går till domstol för att försöka pressa upp hyresnivåerna för sina boende. VD Maria Säterdal säger att hyrorna måste upp för att det inte ska bli några konsekvenser för underhållet för att vi har för låga hyror.

Vad är då underhållskostnaderna? Enligt årsredovisningarna har de för 2016 – 2019 legat på 82, 68, 72 respektive 92 miljoner kronor för respektive år. Som en jämförelse har hyresintäkterna för samma år gått från 636 miljoner till 666 miljoner. Men det finns en utgift som varken Säterdal eller Jaramillo säger ett ord om, som har gått från noll kronor till 99 miljoner på tre år. Om man vore öppen med varför hyrorna måste höjas kunde det vara ärligt att ta med en sådan utgift som på bara tre år med stor marginal överträffar totala underhållskostnaden. Växjöbostäders styrelse har bestämt att bolaget ska lämna utdelning till sitt moderbolag Växjö Kommunföretag AB, med utbetalningar under 2017 med 50 miljoner, under 2018 med 68,8 miljoner och under 2019 med 98,9 miljoner. Dessa pengar töms sedan från moderbolaget direkt in i kommunens budget. Det borde inte vara någon brist på pengar till underhåll, om man bara hade en annan uppfattning om vad pengarna ska användas till.

VD Maria Säterdal måste självklart verkställa den politiskt valda styrelsens beslut och skaffa fram pengarna, annars sköter hon inte sitt jobb. Att få en sådan utgiftspost i knäet på bara tre år kan inte vara lätt. Men i information från Växjöbostäder till media och i utskick till de boende sägs inte ett ord om detta, varken när kraven på hyreshöjningar framställs, eller vad pengarna ska gå till när hyrorna har fastställts. Den politiska ledningen är om möjligt ännu mer tystlåten. De kanske inte är sugna på att tala om för de drygt niotusen hushållen som bor i Växjöbostäder att de måste betala 11 000 kr per år och hushåll för att bekosta det som borde ha betalats av alla i Växjö kommun genom kommunalskatten.

Lars Nordvall, Växjö

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *