Smålandsposten och Palestina

Nu har Smålandsposten (SmP) två gånger använt ledaren till angrepp mot ett folk som redan hör till de mest plågade och orättvist behandlade i världen – palestinierna! Idag motsätter man sig stöd till Palestina med hänvisning till korruption. Och visst finns det korruption i Palestina – al Fatahs administration. Men det finns det i hela världen och när folket valde Hamas som reaktion – då blir det än mer fördömt och förtryckt av Israel, USA & co. Israels agerande är ett av de tydligaste brotten mot FN-stadgan och folkrätten. Hela världen fördömer detta utom USA och SMP!

Vardag i Palestina
Mellan corona och bosättarvåld

Av Gunnar Olofsson

När skolbarnen i Palestina återvände till undervisningen i september var det en återgång från coronaisolering till våld från israelisk militär och beväpnade bosättare. Palestina stängdes, liksom många andra länder, ned i samband med utbrottet av COVID-19 i mars. Innan dess, under det förkortade skolåret från augusti 2019 till nedstängningen, noterade barnrättsorganisationen Defense for Children International – Palestine (DCI-P) 134 våldsamma ingripanden från israelisk militär drabbande 9.042 elever och lärare. Våldet mot skolbarnen riskerar nu att åter öka.

Medan coronapandemin medfört begränsade och temporära inskränkningar av palestiniernas liv – med rörelserestriktioner, stängning av icke nödvändig service, social distansering – är den israeliska militära närvaron, med ständiga kontroller, arresteringar, murar och stängsel hela tiden närvarande. Förtrycket drabbar alla, hela tiden, och försvårar eller omöjliggör normalt palestinskt vardagsliv. Inte minst är de palestinska barnen utsatta på sin väg till och från skolan – eller till och med under själva skoldagen.

Tuqu gymnasieskola nära Bethlehem har under skolåret noterat 15 fall där israelisk militär avfyrat tårgasgranater mot eleverna med resultatet att många drabbats av andningsproblem och några blivit medvetslösa. Två elever har skadats av skarp eldgivning. Grundskolan i den bosättarkontrollerade delen av Västbankens största stad Hebron lever under konstant belägring, och vid Ziad Jaber-skolan söder om staden har militär arresterat elever och jagat dem med hundar.

I nuläget sitter 158 palestinska barn i israeliska fängelser, varav några i ”administrativt förvar” utan rättegång eller dom. Den vanligaste anledningen till fängelsedom är annars stenkastning mot israeliska militärfordon eller soldater – brott som kan ge 10 eller upp till 20 års fängelse. Varje år hanteras 500-700 palestinska barn inom det militära rättsväsendet. Israel är det enda land i världen som systematiskt ställer barn inför militärdomstolar.

Enligt den israeliska människorättsorganisationen B´Tselem har Israel sedan ockupationens inledande 1967 byggt över 200 så kallade bosättningar på ockuperad palestinsk mark. Bosättningarna, olagliga enligt internationell lag och utdömda i ett antal FN-resolutioner – senast den viktiga Säkerhetsrådets resolution 2334 (2016) – härbärgerar i nuläget närmare 700.000 inflyttade israeliska medborgare på stulen palestinsk jord.

Närvaron av beväpnade bosättare utgör ett konstant hot mot palestinska skolbarn, som bespottas och utsätts för stenkastning (!) och andra övergrepp av bosättarna – medan den israeliska militären ser på utan att ingripa. Möjligheten att klaga är mycket begränsad, och mer än 90% av inlämnade klagomål avfärdas enligt DCI-P utan åtgärd.

Samtidigt fortsätter Israel att bygga vidare. Nyligen annonserades planer på ytterligare 4.948 illegala bostäder på ockuperad mark – något som föranlett protester från EU-länderna Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Italien och Spanien. Men hittills av någon anledning inte från Sverige. Bosättningarna har av FN upprepade gånger beskrivits som oacceptabla och ett avgörande hinder för en fredlig tvåstatslösning i konflikten Israel / Palestina. Några verksamma åtgärder för att få stopp på byggandet har dock hittills inte vidtagits.

Även rivandet och förstörelsen av palestinsk egendom fortsätter – också det i strid med internationell lag. Den vanligaste orsaken till förstörelsen är att byggnaderna saknat bygglov – någonting i stort sett omöjligt att erhålla. Inom de 60% av Israel helt kontrollerade delarna av Västbanken (”Area C”) har 0,6% av marken upplåtits för palestinskt byggande – en yta som givetvis sedan länge är färdigbyggd. Ofta tvingas ägarna av de aktuella husen riva dem själva. Annars tillkommer rivningskostnad plus en avgift för varje dag byggnaden använts utan tillstånd.

Enligt FN:s observatörsstyrka OCHA raserades under september 76 palestinskägda byggnader vilket gjorde 136 personer hemlösa och påverkade ytterligare nästan 300 personer på olika sätt. Sedan coronautbrottet i mars har 461 byggnader raserats och 572 personer fördrivits – en ökning med 31% sedan motsvarande tid förra året och den högsta siffran de senaste 4 åren. FN:s Humanitära Koordinator för de ockuperade områdena, James McGoldrick, har uppmanat Israel att omedelbart sluta upp med dessa rivningar. Men omvärlden i övrigt tiger.

Av de i september förstörda strukturerna har 21 uppförts med hjälp av humanitärt bistånd på över 30.000 euro (310.000 SEK). Ytterligare 5 projekt, värda över 40.000 euro, har fått order om byggstopp eller krav på rivning. Enligt ”Militärorder 1797” kan vilken som byggnad bedömd som ”ny” rivas inom 96 timmar från rivningsbeslut. I Masafer Yatta-området utanför Hebron har 15 strukturer, varav 8 hjälpprojekt, raserats och området förklarats för ”eldzon” (”Firing zone 918”) för militären. Runt 1.400 palestinier i 14 samhällen inom området hotas av avhysning.

Även beduinbyn Ras al-Tin (c:a 200 personer) utanför Ramallah på centrala Västbanken ligger nu inom en sådan ”eldzon”, och israelisk militär har två gånger lyft av taket på områdets skola – med omkring 50 elever – som byggts med internationellt bistånd. Skolan hotas nu att förstöras helt och hållet – liksom över 50 andra skolor inom ”Area C” och det annekterade östra Jerusalem. I förorterna Silwan och Sheikh Jarrah i Jerusalem har 12 familjer fått order att lämna sina hem och lämna över sin egendom till judiska bosättare. Runt 200 ytterligare familjer riskerar samma öde.

Till förödelsen fogluas även våldsaktioner av beväpnade bosättare. I Biddya (Salfit) på norra Västbanken förstördes i september flera jordbruksbyggnader och 445 fruktträd. Bönder blir beskjutna när de försöker skörda sina oliver, och många tusen olivträd (som ger full skörd först efter 50 år) har dragits upp med rötterna. Grupper av bosättare drar runt i de palestinska samhällena, krossar fönster, förstör bilar och pryglar upp palestinier som råkar komma i deras väg.

Fram till slutet av oktober har 492 palestinier avlidit till följd av COVID-19. De senaste två åren har över 350 obeväpnade palestinier dödats av israelisk militär, polis och bosättare. Över 30.000 har skadats – många med livslånga handikapp som följd.


Från Gunnar Olofssons facebooksida 28oktober 2020.
Gunnar Olofsson är kirurg och har flera gånger arbetat i Palestina. Han är ordförande i Borås Palestinagrupp och är en landets främsta experter på Israel och Palestina.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.