Statskuppen, våldet och återupprättandet av demokratin i Bolivia

Efter folkomröstningen[1] den 21 februari 2016 inleddes bildandet av en odemokratisk opposition i den mångnationella staten Bolivia. Organisationen 21F bildades ledd av Albarracin och i Santa Cruz enades Comite Civico Cruceñista (CCC) med evangelister men även miljöorganisationen Pies de rio anslöt till CCC. I Comite Civico Cruceñista tog nazistledaren Fernando Camacho. Hans far var under 70-talet en av statskuppmakarna när Hugo Banzer tog makten som en led i plan Condor. Deras mål var att få bort MAS-IPSP från makten även om de måste bryta den institutionella ordningen.

Argumentet om bedrägeri började spinnas och intensifierades när Evo Morales bestämde sig för en ny mandatperiod. Konflikterna och uppkomsten av påstådda alltmer våldsamma civila händelser som kränkte den sociala freden ökade. Den stegrade konfliktnivån i slutet av valkampanjen i oktober 2019, gjorde att regeringen (MAS-IPSP) gav OAS möjlighet att vara en mer aktiv valobservatör.

Fem olika internationella organ som går igenom Bolivias tidigare valresultat jämförda med slutresultat under valet 2019 kunde inte visa att det funnits något valfusk. (Här en länk till en av dem.) Inte förrän i år publicerade OAS sin databas och visar att det var OAS som ljög.

Medierna och oppositionsledarna uppmanar polisen till myteri på nationell nivå, statens polisstyrka och militärer blir helt passiva. De paramilitära grupperna gör samordnade attacker på myndigheterna, tjänstemän och ledarna för sociala och fackliga organisationer, samt dessas lokaler och privata hem runt om i hela landet. Paramilitärerna satte eld på rösträkningslokaler och brände upp röstsedlar, så att den officiella räkningen avbröts. Våldtäkt, tortyr, mord, mordbränder på privat egendom, på sociala organisationers lokaler liksom på alternativmediers lokaler, ledde till massavhopp från regeringen och statliga institutioner på grund av rädsla.

I ett försök att lugna ner stämningen går Evo Morales med på att OAS gör en granskning av valet. Organisationen presenterade sina slutsatser den 10 november men ingen fullständig rapport. Enligt slutsatserna pekade OAS på flera brister i valprocessen och att det inte var säkert att Morales hade vunnit valet med de 10 procentenheter som krävs för att väljas i den första omgången. OAS rekommenderade därför nyval, att en djupare undersökning av bristerna i valet genomförs och att valmyndigheten ersätts. Morales svarade med att tillmötesgå kraven.

Chefen för de väpnade styrkorna i Bolivia, general Williams Kaliman Romero kom med ett avgångsförslag till Evo Morales. Om han avgick fick han löfte om att man inte skulle sätta eld på hans bror. Generalen höll i en mobiltelefon i vilken Evo kunde se sin bror, naken och slagen, och brodern ber för sitt liv. Kaliman meddelar att det är fler som kan komma att dö men om han [Evo] avgår så stoppas den dödliga attacken på befolkningen, institutionerna och staten. Statskuppmakarna lovade, att bara han lämnade makten ifrån sig, skulle landet pacificeras och man skulle utlysa nyval på villkor att Evo inte ställde upp igen.

Men kuppmakarna följde inte det avgivna löftet, utan tvärtom. Dagarna efter blir förtrycket från polis och militär våldsammare mot civilbefolkningen. I ett andra skede ansluter sig paramilitärerna helt öppet till polisens och militärens attacker mot befolkningen. Landet militariseras och i det maktvakuum som skapades genom att parlamentarikerna hindrades från att fullgöra sina plikter bröt kuppmakarna mot konstitutionen. Militärens direkta hjälp till Janine Añes, som valdes in i parlamentet med 4 procent, gjorde att hon utsågs till ledare för en övergångsregering som hade som enda mandat att utlysa nyval. Men nyvalet höll på aldrig bli av, eftersom datum ändrades gång på gång. Det var tack vare tre veckors strejk av olika sociala rörelser under juli 2020, som regimen tvingades skriva under på att ett nyval skulle genomföras den 18 oktober 2020.

Nätverket CPB-EU (Consejo Pro-Bolivia en Europa) bildades 2004 efter två massakrer det året under gaskriget som krävde Bolivias rätt till sina naturtillgångar. I nätverket finns olika kultur och sociala organisationer i olika länder i Europa.

CPB-EU började få meddelanden om kidnappningar redan i början av oktober 2019. Alla meddelanden kom från staden Santa Cruz. Från och med den 13 november 2019 fick nätverket desperata videos med skjutna människor nu även från andra städer. Avsändarna berättar att polis och militär skjuter mot dem för att de motsätter sig den genomförda statskuppen och kräver demokratins återställning. Deras protester är fredliga.

Bild från en youtube-film vi fick. https://www.youtube.com/watch?v=M8NZz9VoqJY

En video som vi fick 16 maj 2020 som visar hur bönder blir torterade: https://www.youtube.com/watch?v=z4Nq_Y6C5uI

I år har de paramilitära trupperna ökat från 5 000 män och kvinnor till 20 000. Dessa grupper har beväpnats med hjälp av pengar som lånats för att ge befolkningen stöd i kampen mot Covid-19. Den 17 april togs ett lån från Internationella valutafonden för 320 miljoner dollar. Under juni månad tog regimen två nya lån 450 miljoner dollar från BID Interamerikanska utvecklingsbanken) och 350 miljoner från CAF (Latinamerikanska utvecklingsbanken).

I staden Santa Cruz var [extremhögerrörelsen] Comite Civico Cruceñista med nazistledaren Fernando Camacho och miljörörelsen Pie de rio, i La Paz Kilometro Cero, i Cochabamba Resistencia Juvenil Cochala med Yasir Molina, i Potosi COMCIPO med Pumari som främste ledare och i Sucre och Tarija även Comite Civico. I Santa Cruz gick även katolska kyrkan och evangelisterna med i Comite Civicos Cruceñistas, och kristna i fler städer följde efter. I de grupper där kristna ingick [i paramilitären] förekom lemlästning av offren. De tvingades på knä och fick vid sina käras liv svära på att de aldrig mer skulle rösta på MAS-IPSP. I bolivianska medier talade kristna ledare om att korståget var igång igen för att avsluta verket.

Paramilitärer

Förskräckta över det våldsamma slaget mot den bolivianska demokratin och mycket sårade och oroade över de internationella mediernas tystnad, började bolivianer bosatta utomlands slå larm om det bolivianska folkets lidande, och de brott mot mänskligheten som ägde rum. I Bolivias historia kommer det att finnas en markering av ett före och ett efter denna blodiga händelse.

Medborgare av bolivianskt ursprung runt om i Europa, som sedan tidigare bildade ett nätverk av flera organisationer under namnet Råd Pro-Bolivia-EU, MAS-IPSP-anhängare, och andra organisationer som följt förändringsprocessen i Bolivia sedan 2006, alla dessa enades om att stå emot och informera om de brott mot mänskligheten som pågick under övergångsregeringen. Bolivianer på andra kontinenter gjorde samma sak. Inför tystnaden från internationella medier, lokala organisationer för mänskliga rättigheter samt lokalpolitikernas likgiltighet, bestämde vi oss för att arbeta under mottot att ”bara folket kan rädda folket”. Det skall vara ett ljus i mörkret.

Hoppet kom från det argentinska folkets solidaritetsdelegationen för mänskliga rättigheter, som med risk för sina liv besökte Bolivia den 29 november 2019. De hade som mål att stanna i landet under minst en vecka, men hotbilden, förföljelsen och våldet förkortade besöket till tre dagar. Under svåra omständigheter lyckades de intervjua 100 direkt eller indirekt svårt utsatta personer. Alla andra människorättsorganisationer gjorde sitt arbete efter detta besök.

I motståndsarbetet och de ständiga fördömandena av Añes fascistiska diktatur och som stöd för det bolivianska folket, gick vi ihop med andra solidaritetsrörelser i Argentina och i Bolivia. Vi stödde motståndsrörelsen och alternativa medier som hade förstörts. Med samarbete, understöd, solidaritet och tröst i den svåra situationen, gav vi varandra hopp och styrka. Vi arbetar på flera fronter: information på europeiska språk, kontinuerlig kontakt med politiker, tidningar, hemsidor, sociala medier samt aktiviteter där vi är bosatta. Med tiden blev vi också en bro för information inom och ut från Bolivia.

Videon på nedanstående länk, med engelsk undertext, visar en presskonferens som gjordes ifrån Chapare för att kräva respekt för sina mänskliga rättigheter. De ber om FN:s organ för mänskliga rättigheters stöd i den svåra situationen. Chapareområdet stängdes av så varken vård, mat eller bensin tilläts komma in i området.
https://www.youtube.com/watch?v=mm8uMFp7j-g&fbclid=IwAR0Fmoi4HVIbQsRugQCcXU8li3z4wQFiaMVe6L8stjErtmqZHZxKeMpp5_g

Slagordet “ett enat folk kommer aldrig att besegras” tog form och bar vacker frukt genom att demokratin i staten Bolivia återupprättades. Nätverket CPB-EU sökte andra sociala rörelser, människorättsorganisationer och bjöd alla som ville stå upp mot den fascistiska diktaturen. Nätverket startade kampanjer, kontaktade kända profiler inom kultur, människorättsorganisationer, youtubare som JJ. Nätverket bjöd till samtal om demokratins återställning i Bolivia, och vi anordnade virtuella kulturella arrangemang. Nätverket hjälpte en människorättsorganisation i Argentina med sammanställning av de brott mot mänskligheten som diktaturen gjorde sig skyldig till. Dessa brott kopplades till en digital geografisk karta. Detta har som mål att användas när man söker rättvisa, vare sig i landet eller i den internationella domstolen. Nätverket vände sig till FN:s organ för mänskliga rättigheter vid flera tillfällen om det akuta läget. Detsamma gällde för Amnesty international och andra institutioner.

Kartan visar polisens, militärernas och paramilitärernas anfall mot befolkningen i staden El Alto i La Paz. De olika händelserna skedde mellan oktober och november 2019.

I arbetet med att stödja de bolivianska rörelser upptäckte vi i nätverket att alla civila organisationer i Bolivia finansierades från utlandet vilket ledde till att likvida medel som skickades in, var medel som den konstitutionella regeringen inte kunde kontrollera. Till exempel fick vi veta att Katolska kyrkan bildade en stiftelse med namnet JUBILEO. Det var denna stiftelse som fick pengarna och som användes till att betala militärens ledning. Varje uppköpt general och polischefen fick 15 miljoner dollar.

JUBILEOs ordförande pratar om kuppen (på spanska): https://www.youtube.com/watch?v=2Rq0Y2V5Nvo

Massmedierna hade en nyckelroll som användes för att skrämma och konfrontera befolkningen. De hade rasistiska hatkampanjer, de desinformerade och ägnade sig åt ren manipulation. Diktaturen gjorde dagliga ingripanden i ledares hem och i medierna pratade man om terroristattentaten.

Vi har en framtida uppgift att skapa våra egna civila organisationer som driver politik och processer för sanning, ansvar, rättvisa, gottgörelse och minne.

Ge stöd till offer för brott mot mänskligheten, rasism och diskriminering i sökandet för rättvisa och gottgörelse för diktaturens offer.

Stötta och få igång debatten om att demokratisera massmedierna och den juridiska makten.

Verka för egna informationskanaler.

Victoria González
Medlem av Rådet Pro Bolivia -Sverige, som är med i den europeiska nätverket CPB-EU.


Här nedan följer ett detaljerat exempel på hur massmedierna och sociala nät användes för att sprida falska nyheter och misskreditera Evo Morales.

Manipulation av fallet Noemi och falska nyheter.

Det är svårt att visa på ett konkret exempel men här nedan visar jag exempel på detta:

En ung kvinna Noemi börjar förföljas och grips tillsammans med alla hennes systrar. Hon torteras, hennes syster anklagas för terrorism och skickas till La Paz. Noemi tvingas sedan att skriva under en falsk anklagelse mot Evo Morales. När anklagelsen skrevs under startade en massiv misskrediteringskampanj i alla sociala medier där Evo Morales anklagas för att vara pedofil.

Dessa bilder visades överallt i alla medier. I första visades Evo med flickan.
När Luis Arce blev MAS-IPSP:s kandidat bytes Evo mot Luis på den manipulerade bilden.

Här är de ursprungliga bilder som manipulerades.

Eftersom förföljelsen fortsatte mot Noemi valde hon den 21 augusti 2020 vända sig till ombudsmannen för mänskliga rättigheter och skriva ett brev i vilket hon berättar om det inträffade.

Ombudsmannen går ut i medierna och förklarar att brevet, som blivit viralt i sociala medier, är det riktiga brevet som visas i medierna. Detta leder till att paramilitären ger sig på ombudsmannen och försöker sätta eld på byggnaden där han verkar.

Dagarna efter att den falska nyheten om Noemis fall blir offentlig, kallar en advokat, Paola Barriga, till presskonferens och framhåller att hon har fått flera fall av familjer, vars flickor också drabbats. Bara en vecka senare visar det sig, att de födelseattester hon visat upp i medierna är falska. Till fallet kopplas också en spansk journalist Entrambasaguas som påstår att Evo hade med sig Noemi vid ett officiellt besök. Idag vet vi att Añes betalade honom 12 000 dollar för dennes insatsen.

Kvinnan visar sig sedan vara en del av de paramilitära trupperna och stå nära Camacho.

För att göra fallet trovärdigare anlitar de en spanska journalist Entrambasaguas som påstår att han under en av Evo Morales internationell besök hade Noemi med sig.

Paola Barriga tillsammans med nazist ledaren Fernando Camacho:
Journalisten Alejandro Entrambasaguas

En expert pratar om fallet Noemi: https://www.youtube.com/watchv=bGAX7xCbM0k&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0Fmoi4HVIbQ


[1]Folkomröstning om huruvida grundlagen skulle få ändras för att tillåta en fjärde mandatperiod för presidenten. Svaret blev nej med röstsiffrorna 51,3 % nej och 48,7 % ja. (Källa. DN 2019-12-19)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.