Skriv under FN:s konvention om kärnvapenförbud!

Konventionen om förbud av kärnvapen (TPNW) röstades igenom av en majoritet på 122 stater i FN:s generalförsamling i september 2017, däribland Sverige. I januari 2021 blev konventionen internationell lag, då den ratificerats av 50 länder, som därmed godkänt konventionen i sina parlament. I dagsläget har 56 stater ratificerat konventionen, dock inte Sverige.

Konventionen förbjuder nationer att utveckla, testa, förflytta, lagra, använda och hota med att använda kärnvapen. Det förbjuder också andra länder att placera kärnvapen på dessa nationers territorium. Man får inte heller assistera, uppmuntra till eller framtvinga kärnvapenanvändning.

I Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont nr 3/21 säger f.d. diplomaten med nedrustning och massförstörelsevapen som inriktning, Rolf Ekéus: ”Konsekvenserna av ett kärnvapenkrig skulle bli fullständigt förödande så det handlar ju om mänsklighetens överlevnad.”  Sverige har utsatts för starka påtryckningar från USA och NATO och valt att inte ratificera konventionen. Det är inte värdigt ett land som historiskt varit pådrivande i kampen mot kärnvapen.

Vi vill uppmärksamma FN-dagen genom att kräva att Sverige ansluter sig till FN:s konvention om kärnvapenförbud.  Vi uppmanar Sveriges regering och riksdag att snarast skriva på och ratificera konventionen.

Nio kärnvapenstater – USA, Ryssland, Kina, Frankrike, Storbritannien, Indien, Pakistan, Israel och Nordkorea tar sig rätten att hålla sina egna befolkningar och alla andra länder i osäkerhet genom kärnvapen. Det är helt uppenbart att ingen kan vinna ett kärnvapenkrig, alla är förlorare och kärnvapen gör ingen som helst skillnad på stridande och civilbefolkning. Cirka 1800 kärnvapen med avsevärt större styrka än i Hiroshima står idag redo att avfyras inom några minuter och i stället för att nedrusta håller kärnvapenmakterna på att förnya sin vapenarsenal.

Världen har inte råd med kärnvapen! Inte ekonomiskt, inte klimatmässigt, inte för rättvisans skull i världen och framför allt inte humanitärt.

Gör din röst hörd!  Ta upp frågan om kärnvapenförbud bland dina vänner och bekanta, i din förening, runt fikabordet. Ta kontakt med politiker och försök påverka dem att driva frågan. Kontakta och stöd föreningar som arbetar för ett förbud mot kärnvapen. Förutom undertecknande finns bland annat FN-föreningar, Läkare mot kärnvapen,  Svenska Freds, Kvinnor för Fred och andra.

Skriv på och sprid namninsamlingen Kärnvapenförbud. Nu!

Annika Karlsson Ströberg, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF), Växjökretsen

Sven Erik Månsson, Kronoberg för alliansfrihet (KFA)


Ovanstående text var införd som insändare i Smålandsposten 23 oktober. Där saknades av någon anledning Sven-Erik Månsson namn som undertecknare. Men det är alltså en gemensam text från både IKFF och KFA.

Skriv under namninsamlingen på Mitt skifte!


/Red.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.