Öppet brev till Sveriges regering om Gaza

Från Läkare utan gränser

Vad som pågår i Gaza nu är ett grovt misslyckande för allt vad humanitet står för, och det är en skam att världssamfundet tillåter det att fortgå. Med det här brevet uppmanar vi den svenska regeringen att göra allt i sin makt för att förhindra ett fortsatt dödande.

Vi skriver till er i Läkare Utan Gränsers namn. Syftet med det här brevet är att, ur djupet av vårt hjärta, be den svenska regeringen göra allt som står i er makt för att bidra till en omedelbar och långvarig vapenvila på Gazaremsan. Ni måste kräva av den israeliska regeringen att den upphör med de dödliga attackerna mot palestinska civila och tillåter livsnödvändig humanitär hjälp att komma in i Gaza. 

Även om sju dagars paus från striderna var ett tecken på medmänsklighet är det inte på något vis en lösning. Alla former av andrum för människorna i Gaza är välkomna, inte minst om de medför tillgång till sjukvård och medicinsk utrustning, mat och vatten. Men med tanke på de omätliga behoven har dessa dagar varit långt ifrån tillräckligt för att det ska vara möjligt att organisera och distribuera de enorma mängder humanitär hjälp som behövs. Nu när pausen är över har dödandet och förstörelsen återupptagits. 

Precis som så många andra runt om i världen blev vi chockade och mycket illa berörda av Hamas attack mot israeliska civila. Nu, efter drygt åtta veckor, har vi svårt att sätta ord på den fasa som civilbefolkningen i Gaza utsätts för av Israels oupphörliga och urskillningslösa attacker. 

Israel har uppvisat en total avsaknad av respekt när det gäller att skydda Gazas sjukvårdsinrättningar. Vi ser hur sjukhus förvandlas till bårhus, ibland till ruiner. De utsätts för attacker, skottlossning och räder, de omringas och attackeras av stridsvagnar. Patienter och medicinsk personal dödas. Världshälsoorganisationen WHO har dokumenterat 178 attacker mot sjukvården, inklusive 22 dödsfall och 48 skadade bland sjukvårdspersonal i tjänst. Medicinsk personal, även Läkare Utan Gränsers, är helt utmattade och förtvivlade. De har tvingats amputera armar och ben på barn med svåra brännskador, utan tillgång till bedövning eller steriliserade instrument. Till följd av tvångsevakueringar beordrade av israeliska soldater har en del läkare tvingats överge sina patienter eftersom de annars själva riskerar livet. Det finns inga godtagbara skäl för sådana fasansfulla attacker mot sjukvården.

Nyligen skickade Läkare Utan Gränser ett internationellt akutteam till Gaza för att bistå våra palestinska kollegor med medicinsk och kirurgisk kapacitet. Tyvärr har de endast kunnat göra en begränsad insats till följd av de enorma behoven, den förstörda infrastrukturen, bristen på bränsle och på säkerhet. Vi vill och vi borde göra så mycket mer! Men belägringen och den israeliska krigföringen gör att det för närvarande är omöjligt.  

Fyra av Läkare Utan Gränsers medarbetare har dödats och många fler har förlorat familjemedlemmar. Otaliga andra kollegor har skadats. Liknande rapporter kommer även från andra humanitära organisationer.  

Efter Israels blockad, som inleddes 2007, kan Gaza liknas vid världens största utomhusfängelse. Sedan starten på den militära insatsen har Gaza utsatts för en total belägring, vilket hittills kraftigt begränsat införseln av vatten, mat, bränsle och medicinsk utrustning till de 2,3 miljoner människor som är instängda i området. Även humanitära insatser har belagts med stränga restriktioner och livsavgörande hjälp når inte fram. Att utsätta en hel befolkning för kollektiv bestraffning är ett krigsbrott enligt internationell humanitär lag.    

I motsats till vad Israel hävdar är attackerna inte enbart riktade mot Hamas utan har drabbat hela befolkningen i Gaza. Krigets lagar är tydliga, men den israeliska militärstrategin förefaller sakna allt sinne för proportionalitet vad gäller konsekvenser för civilbefolkningen. I början av kriget meddelade en talesperson för den israeliska militären att tonvikten på insatsen skulle ligga på ”skadegörelse och inte på precision”. I dag kan vi konstatera att det är exakt vad som har skett. 

Norra Gaza håller på att utraderas från kartan. Hälso- och sjukvårdssystemet har kollapsat. Enligt Gazas hälso- och sjukvårdsmyndigheter har fler än 15 000 personer dödats varav fler än hälften är barn. Tiotusentals har skadats. Familjer gräver fram sina anhöriga ur bråten. Minst 1,7 miljoner har tvingats lämna sina hem, enligt FN. De har fått order om att ta sig söderut men Israel bombar även den delen av remsan. Det finns ingen säker plats i Gaza i dag. 

Vårt akutteam i Khan Younis i södra Gaza har rapporterat om stora mängder skadade människor i samband med luftangrepp. De som överlever riskerar att dö av infektionssjukdomar och undernäring eftersom nästan ingen hjälp finns att tillgå i de överfulla lägren. 

En långvarig vapenvila är enda sättet att få stopp på dödandet och möjliggöra införsel och utdelning av livsnödvändig humanitär hjälp. Vi efterlyser även en oberoende mekanism som kan ha översyn över inflödet av humanitärt stöd i Gaza. Dessutom uppmanar vi till inrättandet av säkra och långvariga medicinska evakueringsvägar ut ur Gaza till andra länder för människor med allvarliga skador. På kort sikt kan evakueringen av dessa patienter till Egypten genom Rafah-övergången vara ett alternativ, och Läkare Utan Gränser är villiga att bidra till en ökning av nödvändig medicinsk kapacitet. 

Vi på Läkare Utan Gränser kräver följande: 

  • De urskillningslösa attackerna måste upphöra nu! 
  • Tvångsförflyttningarna av människor måste upphöra nu! 
  • Attackerna mot sjukhus och medicinsk personal måste upphöra nu! 
  • Belägringen och restriktionerna för humanitär hjälp måste upphöra nu! 


Med det här brevet uppmanar vi er att bli en del av lösningen! Vi uppmanar er att göra allt i er makt att förhindra ett fortsatt dödande! 

Vi har tagit del av den svenska regeringens ställningstagande där det bland annat explicit nämns att Israels agerande måste ske “i enlighet med folkrätten inklusive den internationella humanitära rätten”, samt att Israel “så långt som möjligt måste undvika att skada civila”. 

Vittnesmål från vår personal och patienter inne i Gaza visar dock att dessa två punkter inte har efterlevts över huvud taget. Vad får detta för konsekvenser för Sveriges ställningstagande? Kan ni fortsätta med ert stöd för en krigföring som inte följer grundpremisserna för regeringens ställningstagande? Hur agerar regeringen för att säkerställa att dessa budskap omsätts från ord till handling? 

Dessa frågor är högst angelägna och vi vill gärna få svar på dem. Vi har alltid uppskattat Sveriges tongivande roll som givare och aktiv röst i det humanitära samfundet, oavsett regering. Vad som pågår i Gaza nu är ett grovt misslyckande för allt vad humanitet står för, och det är en skam att världssamfundet tillåter det att fortgå.   

Vi kommer att kontakta Regeringskansliet för att be om ett möte där vi hoppas att få svar på dessa frågor. 

Vänliga hälsningar, 

Peter Moberger, ordförande Läkare Utan Gränser Sverige  

Oliver Schulz, generalsekreterare Läkare Utan Gränser Sverige 

Hjälp oss sprida ordet!

Här finner du våra inlägg i sociala medier. Dela dem gärna och tagga politikerna i regeringen. Tillsammans står vi upp för humaniteten. 

Facebook
Instagram
LinkedIn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *