Parti för muslimer leder fel

I senaste ”Lokaltidningen för Växjö-Alvesta” (v25) presenteras ett nytt parti, Nyans, som enligt partiledaren Yüksel ska värna muslimers rättigheter. Han lyfter fram 3 centrala frågor för partiet: islamofobi, integration och bostadsbrist.

Islamofobi finns, liksom antisemitism och även nedlåtande inställning från en del invandrare mot ”svennar”. All diskriminering pga. religion och etnicitet ska bekämpas och det finns lagar för det, inklusive lagar mot hatbrott. Islamofobi och liknande måste också bekämpas genom skola, föreningsliv, arbetslivet (arbete åt alla!), alltså Integration som jag är helt för.

Bostadsbrist är en mycket viktig fråga, det måste byggas fler bostäder, fr.a. hyreslägenheter till rimliga priser. Vi borde kräva ett nytt ”Miljonprogram” men motverka etniska enklaver, inga ”Lilla Somalia” i vårt land!

Givetvis har man rätt att bilda ett muslimskt parti men jag anser att det politiskt leder fel. I praktiken blir det ett parti för folk från länder som bl.a. Somalia och Syrien. Detta står i motsättning till den integration som partiet säger sig vilja ha. Ett klassiskt sätt för överheten att behålla makten är att splittra folket utifrån religion och etnicitet. All historisk erfarenhet visar att sådan splittring kan orsaka mycket blodiga motsättningar inom ett land.

Politiska skiljelinjer ska dras utifrån sociala frågor – klassintressen.

Därför är Nyansledarens förslag att muslimer ska få en minoritetsställning i grundlagen också fel. Det skulle bara försvåra integration, öka de etniska/religiösa skiljelinjerna och dölja de verkliga klassfrågor som politiken ska handla om. Det blir etniska svenskar mot invandrare, en perfekt grogrund för SD och liknande rörelser. De stora förlorarna på detta förslag blir muslimerna.

De lagfästa minoriteter vi har idag; judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar kan sägas ha ”födslorätt” till sin minoritetsställning men nya grundlagsfästa minoriteter ska vi inte skapa. Och alla minoriteter är svenskar i meningen att de är svenska medborgare.

Vi ska hålla fast vid religionsfriheten vilket självklart innefattar även islam. Men jag är emot ett mångkulturellt Sverige om det innebär att människor delas in och bedöms etniskt och religiöst. Vi ska bedömas som människor och medborgare.

Detta är klassiska vänsteråsikter baserat på att sociala klassfrågor är det grundläggande. Tyvärr har delar av dagens vänster ersatt detta med ett identitets- och etniskt synsätt. Vänstern måste aktiv motverka såna här partibildningar!


Länk till artikeln i Lokaltidningen: Partiet Nyans värnar muslimer – nu ställer man upp i valet i Växjö

Länk till partiet Nyans hemsida

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.