Franska gymnasieelever läser Voltaire och förstår Tankarnas trädgård

1 svar

  1. Bertil Carlman skriver:

    ”Att ”odla sin trädgård” står för att man ska lära sig saker, bilda sig liksom och kämpa för en bättre värld, inte bara lämna livet i guds händer, säger Miriam.” Och Jag håller med. Och just ”Inte bara lämna livet i guds händer” är mycket viktigt.
    Albert Engström hade en bra berättelse om det från en församling i Småland. Det var för många år sedan då Sveriges försvar fortfarande byggde på indelta soldater. På ett soldattorp hade en ny soldat med hustru installerats. Torpet var mycket nedgånget men efter några års hårt slit hade soldatparet lyckats få ordning på de magra åkrar som hörde till torpet; förutom själva det hårt slitna lilla huset. Något underlättades deras arbete av att de inte hade några barn. Snart spreds ryktet om hur de genom stor flit lyckats få ordning på det gamla torpet. Ryktet sade att den lilla trädgården blivit mycket sevärd med alla sina blommor. Ryktet nådde församlingens präst. Han beslöt att kalla till en utomhuspredikan i soldattorpets trädgård. Han inledde med några ord före själva predikan. ”Här kan I se” sade han: ”vad man med guds hjälp och idogt arbete kan åstadkomma för underverk!” Då fyllde den indelte soldaten i: ”å ni sulle sett hur de såg ut när den gode guden skötte´t själv!”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *