Kan Israel hindra världen från att säga ”apartheid”?

Palestine 2009. Israel’s Wall in Bethlehem, West Bank.

Vilket annat land än Israel kan ockupera ett land i årtionden och där bygga bostäder, murar och vägar åt sin egen befolkning, frågade Ulf Nilsson i en artikel som vi publicerade här på Tankarnas trädgård 2021-12-29. Här en uppföljning.

Klicka här för att ladda ner en spansk översättning av den här artikeln.
(Haga clic aquí para descargar la traducción al español de este artículo.)


Att dölja lidandet i Palestina

Av Vijay Prashad / Globetrotter

Den 27 januari 2022 publicerade den hebreiskspråkiga nyhetssajten Walla en del av texten i ett telegram som Amir Weissbrod – som tillhör det israeliska utrikesministeriet – skickade till israeliska ambassader runt om i världen. Telegrammet varnade de israeliska diplomaterna för att det vid det kommande 49:e ordinarie mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter (UNHRC), som väntas börja den 28 februari, kommer att läggas fram en rapport om Israels bombningar av Gaza 2021. Denna rapport kommer tydligen att använda ordet ”apartheid” för att hänvisa till Israels ockupation av palestinierna, enligt telegrammet.

Weissbrod vidarebefordrade Tel Avivs instruktioner om den rapport som utarbetats av en av UNHRC utsedd kommitté till de israeliska diplomaterna genom detta telegram: ”Huvudmålet [för Israel] är att delegitimera kommittén, dess medlemmar och utlåtanden” och ”Att förhindra eller fördröja ytterligare beslut”.

Efter en fyra år lång utredning släppte Amnesty International den 1 februari 2022 en 280 sidor lång rapport med en skarp rubrik: ”Israels apartheid mot palestinierna”. Amnesty ”drog slutsatsen att Israel har begått det internationella brottet apartheid, som en kränkning av de mänskliga rättigheterna och en kränkning av den allmänna folkrätten varhelst landet inför detta system. Amnesty har bedömt att nästan hela Israels civila förvaltning och militära myndigheter, liksom statliga och kvasistatliga institutioner, är involverade i genomförandet av apartheidsystemet mot palestinier i hela Israel och OPT [ockuperat palestinskt territorium] och mot palestinska flyktingar och deras ättlingar utanför territoriet”. Amnesty sade vidare att dessa handlingar ”utgör brott mot mänskligheten i form av apartheid enligt både apartheidkonventionen och Romstadgan”. Israels utrikesminister Yair Lapid slog tillbaka och anklagade Amnesty för att citera ”lögner som delas av terroristorganisationer”. Som på beställning anklagade Israels regering Amnesty för antisemitism. Amnesty-rapporten kommer att utgöra ett viktigt material för UNHRC:s utredning.

En av de omedelbara frågor som kommer att stå i fokus för UNHRC:s session är Israels operation Guardian of the Walls mot palestinierna i Gaza i maj 2021. Enligt en rapport från Human Rights Watch (HRW) från juli 2021, som undersökte tre israeliska attacker som ingick i operationen ”som dödade 62 palestinier”, fanns det ”inga uppenbara militära mål i närheten”. I sin rapport använde HRW termen ”krigsbrott” för att beskriva attacker från ”israeliska styrkor och palestinska väpnade grupper”. När beskjutningen upphörde efter 11 dagar antog UNHRC i slutet av maj 2021 en resolution om att inrätta en ”pågående oberoende, internationell undersökningskommission” för att utreda olika brott i OPT, inklusive östra Jerusalem, och i Israel. Navi Pillay, FN:s tidigare högkommissarie för mänskliga rättigheter och tidigare sydafrikansk domare, utsågs till ordförande för den tre personer starka kommissionen, som även bestod av Miloon Kothari, en indisk arkitekt, och Chris Sidoti, en australisk människorättsadvokat. Kommissionen förväntas lägga fram sin första rapport till UNHRC i juni.

Den kommission som leds av Pillay är den nionde kommissionen som inrättats av UNHRC för att utreda Israels agerande mot palestinierna. Den har ett mycket brett mandat som bland annat innebär att undersöka brott mot internationell humanitär rätt, enligt de ”fyra Genèvekonventionerna från 1949”, som både Israel och Palestina har anslutit sig till, och att fortsätta att utreda dessa brott i framtiden. Det förväntas allmänt att Pillays rapport kommer att använda ordet ”apartheid” för att definiera den israeliska politiken i OPT. Detta skulle inte vara första gången som en FN-rapport använder denna term för att definiera Israels agerande mot palestinierna. År 2017 släppte FN:s ekonomiska och sociala kommission för västra Asien (ESCWA) en rapport som utarbetats av Richard Falk, ”en före detta särskild FN-rapportör om situationen för de mänskliga rättigheterna i de palestinska territorierna som ockuperats sedan 1967”, och Virginia Tilley, ”en forskare och professor i statsvetenskap vid Southern Illinois University”. I rapporten definierades Israels politik mot palestinierna som ”apartheid” enligt internationell rätt (i sin rapport från 2014 hade Falk redan använt termen ”apartheid”). Offentliggörandet av den rapporten 2017 ledde till att ESCWA-chefen Rima Khalaf, en framstående jordansk diplomat, avgick efter att hon utsatts för ”påtryckningar från [FN:s] generalsekreterare för att dra tillbaka rapporten”.

Hasbara 2.0

År 2006 inrättade den israeliska regeringen ett ministerium för strategiska frågor för att i huvudsak driva två kampanjer, en mot Iran och en mot bojkott-, divesterings- och sanktionsrörelsen (BDS-rörelsen). Detta hasbara-ministerium (ung. förklarande eller, mer specifikt, propaganda1) drev ett informationskrig som syftade till att delegitimera BDS-aktivister och utmåla alla som stödde rörelsen som antisemiter. Till stor del på grund av kritiken mot dess hårdhänta agerande stängdes ministeriet för strategiska frågor i juli 2021 och vissa av dess funktioner flyttades till utrikesministeriet. Amir Weissbrods telegram från utrikesministeriet är i huvudsak Hasbara 2.0.

Den 23 januari 2022 inrättade den israeliska regeringen ett nytt projekt, kallat Concert, invid utrikesministeriet. Detta välfinansierade projekt kommer att föra vidare Solomons Slings – ”ett allmännyttigt företag (Public Benefit Corporation, PBC) men kontrollerat av regeringsföreträdare” – uppdrag att polera upp Israels image i världen, särskilt i västvärlden. Concert kommer att vara det medel genom vilket den israeliska regeringen planerar att överföra miljontals dollar till icke-statliga organisationer och mediehus för att se till att rapporteringen om Israel är positiv. ”Delegitimering” av alla kritiker av Israel är en del av den agenda som detta projekt syftar till att uppnå.

Telegrammet som Weissbrod skickade är en väsentlig del av Hasbara 2.0. Weissbrod är en erfaren person, som har tjänat Israel vid FN i New York och som ambassadör i Jordanien, förutom att ha arbetat i olika ministerier i Tel Aviv. År 2011 berättade han för Haaretz att diplomaterna från de flesta länder förstår Israels ståndpunkt när det gäller ”den palestinska myndigheten” ”bakom stängda dörrar”, men att de ”inte är villiga att offentligt säga det som de gärna säger i ett privat möte med israeliska representanter, vilket ofta är upprörande”. Vad en sådan dubbelhet avslöjar är att dessa utländska representanter, som håller med Israel ”bakom stängda dörrar”, inser att den allmänna opinionen i deras länder är emot den israeliska politiken, men dessa representanter vet att de inte får reta upp israelerna eller de amerikanska diplomaterna, som annars skulle göra livet svårt för deras länder. (En högt uppsatt indisk diplomat berättade klart och tydligt för mig att Indien normaliserade förbindelserna med Israel 1992 därför att USA sa till New Delhi att ”vägen till Washington måste gå via Tel Aviv”.)

Israel inser att få av länderna i UNHRC kommer att rösta emot den rapport som förväntas stämpla landet som en ”apartheidstat”. Israel kommer att försöka göra två saker för att förhindra att rapporten kommer ut: delegitimera kommissionärerna, särskilt Pillay, och be USA att använda sitt medlemskap i UNHRC för att fördröja offentliggörandet av rapporten.

Krigsförbrytelser

I mars 2021 bekräftade Fatou Bensouda, åklagare vid Internationella brottmålsdomstolen (ICC), att hennes kontor hade inlett en utredning om ”brott enligt Romstadgan” som Israel begått mot palestinierna. Det finns i praktiken fyra brott enligt Romstadgan: folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och aggressionsbrott. Var och en av dessa brott är fruktansvärda.

Vad Israel fruktar är att en negativ rapport i UNHRC kan ge bevis för ICC:s utredning. Den 3 januari 2022 berättade Israels utrikesminister Yair Lapid för israeliska journalister att hans regering fruktar att en rad internationella institutioner i år kommer att försöka framställa Israel som en ”apartheidstat”. Dessa institutioner omfattar UNHRC, ICC, Internationella domstolen och kommittén för avskaffande av rasdiskriminering.

På presskonferensen kallade Lapid karaktäriseringen av Israel som en apartheidstat för ”en avskyvärd lögn”. För två år sedan, i juni 2020, publicerade dock en av Israels mest respekterade människorättsorganisationer – Yesh Din – en rapport med en häpnadsväckande slutsats: ”Det är ett svårt uttalande att göra, men slutsatsen i detta yttrande är att brottet mot mänskligheten apartheid begås på Västbanken. Förövarna är israeler och offren är palestinier”. Sådana uttalanden är ett anatema för Lapid och Weissbrod, men – enligt israeliska människorättsgrupper (inklusive B’Tselem) och palestinska människorättsgrupper (inklusive Al-Haq och Addameer) samt Amnesty International och Human Rights Watch – är de en återspegling av de fakta som bevittnas på plats, och ingen Hasbara 2.0 kan sudda ut dessa fakta.


1) Hasbara är den hebreiska termen för att förespråka Israel och Israels offentliga diplomati, den israeliska PR-verksamheten.


Den här artikeln har producerats av Globetrotter. Vijay Prashad är en indisk historiker, redaktör och journalist. Han är skribent och chefskorrespondent på Globetrotter. Han är chefredaktör för LeftWord Books och chef för Tricontinental: Institute for Social Research. Han är senior medarbetare vid Chongyang Institute for Financial Studies, Renmin University of China. Han har skrivit mer än 20 böcker, bland annat The Darker Nations och The Poorer Nations. Hans senaste bok är Washington Bullets, med en introduktion av Evo Morales Ayma.

Översättning: Ulf Nilsson med hjälp av DeepL Translator

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.