Skam över Sverige!

Manifestation för fred och kärnvapenförbud, Vattentorget i Växjö, 22 januari 2021

Det fanns en tid när jag var tämligen stolt över Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik. När vi tack vare alliansfriheten kunde stå på tredje världens sida i deras kamp för frigörelse och en ny rättvis ekonomisk världsordning, och ha en huvudroll i kampen för fred och nedrustning och mot kärnvapen. Den stoltheten är nu borta. Sverige har övergett sin gamla politik för att i stället bli en vasall i USA:s imperium. Skamligt!

Den 22 januari trädde FN:s förbud mot utveckling, förvaring och användning av kärnvapen i kraft, sedan över 50 länder ratificerat konventionen. Den är nu en del av folkrätten. Sverige var pådrivande i arbetet och röstade tillsammans med 121 andra länder för konventionen i FN 2017. Men när det sedan började bli dags att ratificera den höjde USA ett varningens finger i ett hemligstämplat brev. Och våra ”förtroendevalda” fegade ur. Mitt förtroende för dem står nu på minus!

Samma dag som kärnvapenförbudet trädde i kraft hade vännerna i Kronoberg för fred och alliansfrihet (KFA) nedanstående debattartikel i Smålandsposten. Läs den, tänk efter, och delta i den e-brevskampanj för fred och alliansfihet som KFA tagit initiativ till. Formellt ska vi fortsätta att vara alliansfria säger regeringen. Fan tro´t. Inte när vi i praktiken blivit Nato-anslutna via värdlandsavtalet, och inte vågar ratificera kärnvapenförbudet. Och om det blir borgerlig regering lär vi snabbt bli fullvärdiga Nato-medlemmar. Då får man väl emigrera!

Dagen efter KFA:s insändare fanns ytterligare en bra debattartikel i Smålandsposten, Sverige måste ta ansvar och skriva under förbudet mot kärnvapen. Denna gång av andra vänner i Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF).

Läs också Olof Klebergs ledare i frisinnat liberala Västerbottens-kuriren (VK), Kärnvapenförbud nu – utan Sverige, som också den publicerades 22 januari. En sådan ledare är omöjlig att tänka sig i Smålandsposten. Kärnvapen är varken en styrka eller ett paraply, bara ett hot mot överlevnad och miljö, skriver Kleberg, bland annat.

Här är KFA:s insändare:

Är Sverige alliansfritt?

Sverige är officiellt alliansfritt.
Men det svenska flygvapnet deltar i NATO-ledda flygövningar över baltiskt luftrum. Detta kan knappast motiveras av att försvara Sverige. Svenskt flygvapen behöver öva, men det ska ske utifrån Sveriges behov och inte utifrån Natos.

Sverige är officiellt alliansfritt.
Men amerikanska soldater samövar med svenska specialförband i Blekinge skärgård, för att ”lära känna terrängen” som en USA-officerare sa. I vilket syfte undrar vi; för att förbereda anfall mot Ryssland?

Sverige är officiellt alliansfritt.
Men när regementen återupprättas i Sollefteå och Falun blir deras uppgift inte att försvara Sverige, utan att skydda Natotruppers förflyttning från Trondheim genom Sverige vidare österut. Detta framkom i en artikel i Dagens Nyheter den 20 oktober 2020 i ett uttalande av försvarsminister Hultqvist

Sverige är officiellt alliansfritt.
Men med USA/Nato-militär i Sverige kan det komma in kärnvapen i vårt land! Detta som en konsekvens av värdlandsavtalet som Sverige ingått med Nato.

Sverige är officiellt alliansfritt.
Men Sveriges agerande i kärnvapenfrågan visar hur USA styrt inriktningen av politiken. 2017 varnade USA:s försvarsminister James Mattis i ett hemligstämplat brev för konsekvenserna om Sveriges regering undertecknade FN-konventionen om kärnvapenförbud. Efter detta tillsatte regeringen en utredning som kom fram till att Sverige inte skulle underteckna FN:s kärnvapenförbud.

Den 22 januari träder FN:s förbud mot kärnvapen i kraft då fler än 50 länder ha undertecknat förbudet, Sverige är inte ett av dem.

Med ovanstående som bakgrund vill vi att Sveriges regering föreslår att riksdagen godkänner och skriver under FN-konventionen om kärnvapenförbud, uttalar att Sverige inte godtar att vårt territorium utnyttjas i fientliga syften mot andra stater samt river upp värdlandsavtalet med Nato.

Då skulle Sveriges officiella alliansfrihet i praktiken bli mer trovärdig. Det skulle bidra till att minska spänningen mellan stormakterna i vår del av världen och öka möjligheterna för Sverige att stå utanför ett oerhört förödande krig, sannolikt kärnvapenkrig.

Vi måste tillsammans bygga en bred fredsrörelse för att förhindra att ett sådant krig blir verklighet!

Kronoberg för fred och alliansfrihet
Jenny Danielsson
Anna-Lisa Eneroth
Sven-Erik Månsson
Ulf Nilsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *