Söndagssamtalen återupptas!

Äntligen kan vi återuppta våra söndagssamtal. Fyra stycken är planerade för hösten. Se kolumnen till höger.

Vi börjar med ett samtal som vi fick ställa in två gånger på grund av pandemin:

26/9 Donutekonomi – kan det va´ nått?

Bokens omslag och Kate Raworth

För att klara de gigantiska globala utmaningar vi står inför under det här århundradet när det gäller klimatet, miljön och resurserna måste vi förändra ekonomiska tänkande. Uppfattningen att tillväxt och ännu mer tillväxt är lösningen på alla problem riskerar att blockera all verklig förändring.

I boken Donutekonomi – sju principer för en framtida ekonomi presenterar ekonomen Kate Raworth – med många år inom FN och Oxfam bakom sig – sju vägar till ett nytt ekonomiskt tänkande med mänsklighetens grundläggande livsvillkor i fokus. Donutekonomin tar hänsyn till människors behov av social trygghet såväl som planetens behov av ett ekologiskt tak för mänsklig påverkan. Själva donutmodellen visualiserar dessutom att vår belägenhet och våra möjligheter på ett klargörande vis. Den bygger vidare på Johan Rockströms modell med nio planetära gränsvärden. Hennes bok ligger i miljödebattens absoluta framkant.

Pål Karlsson inleder.

Söndag 26 september kl 15-17
Disponentvillan (f.d. Det fria ordets hus), Kungsgatan 29 C, Växjö – KARTA

OBS! Än så länge gäller max 20 deltagare. Om och när vi blivit 20 personer så låser vi dörren.

Läs gärna Donutekonomi – en kompass för omställning före mötet. Vi planerar också en studiecirkel kring boken. Anmälan tas upp på mötet, men kan också göras på mejl@tankarnastradgardvaxjo.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *